K/D
0.71
0.01
HLTV Rating
0.82
勝率
44%
1
已玩131
勝利58
失敗66
平局7
爆頭率
29%
擊殺1489
死亡2112
助攻644
爆頭436
ADR
64
傷害179867
回合數2800
逆轉成功
1vX 11%
1v1
46%
W:17 / L:20
1v2
19%
W:12 / L:52
1v3
1%
W:1 / L:73
1v4
1%
W:1 / L:67
1v5
0%
W:0 / L:35
突破成功
每回合 8%
合併的
T首殺/突破擊殺
CT首殺/突破擊殺
突破成功
37%
34%
41%
嘗試突破
21%
23%
18%
Matches
15:15
13:9
12:12
7:13
13:10
6:13
9:13
7:13
4:13
9:13
最多遊玩的
de_inferno
27
de_anubis
26
de_ancient
20
de_overpass
15
最多成功
de_inferno
56%
de_ancient
55%
de_mills
50%
de_dust2
50%
最多擊殺
AK47
443
M4A1-S
286
Famas
100
p250
91
爆頭率
Nova
75%
Dual Elites
52%
Scout
50%
Glock
39%
PMG.Maikel所顯示的統計數字僅基於每一輪中的玩家進行的遊戲或對戰。

只顯示被禁賽的玩家 顯示所有
一起遊玩 最後遊玩 檢測到的Ban K/D +/- 勝率 ADR 爆頭率 Rating
(總歸而言) 0.71 -623 44% 64 29% 0.82
加載更多
地圖
WR%
遊玩時間
T回合勝利的百分比
CT回合勝利的百分比
de_inferno
56%
27
54%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
52%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_anubis
46%
26
50%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
48%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_ancient
55%
20
50%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
53%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_overpass
47%
15
42%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
51%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_vertigo
31%
13
45%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
47%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_nuke
18%
11
41%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
45%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_mirage
30%
10
42%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
47%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_mills
50%
6
49%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
51%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_dust2
50%
2
43%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
55%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
de_thera
0%
1
25%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
17%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
擊殺 爆頭 爆頭率 射擊數 傷害 精準度 頭部 胸部 軀幹 左手 右手 左腳 右腳
AK47 443
157
35%
15365
47176
11%
10%
34%
32%
1%
8%
7%
8%
M4A1-S 286
81
28%
8169
29753
14%
10%
37%
31%
2%
8%
5%
7%
Famas 100
22
22%
3575
10878
14%
8%
29%
34%
2%
7%
9%
12%
p250 91
35
38%
2376
10828
16%
10%
42%
28%
2%
9%
4%
4%
MP9 75
22
29%
3047
7493
14%
10%
40%
27%
2%
10%
3%
6%
AWP 73
7
10%
296
6256
27%
9%
47%
23%
1%
15%
1%
4%
MP5 50
10
20%
2192
5335
14%
7%
34%
27%
2%
9%
10%
12%
Mac10 49
11
22%
2596
5867
12%
7%
41%
27%
1%
13%
4%
7%
xm1014 45
17
38%
356
5465
100%
9%
30%
35%
4%
8%
6%
9%
Ump 43
13
30%
1972
5295
13%
8%
39%
29%
2%
12%
2%
8%
USP 38
11
29%
1669
6068
17%
9%
40%
22%
4%
13%
6%
6%
Glock 31
12
39%
1625
4648
17%
7%
32%
33%
2%
9%
7%
9%
Dual Elites 31
16
52%
1100
3783
14%
13%
46%
25%
1%
6%
3%
5%
Galil 31
7
23%
1246
3220
11%
6%
23%
36%
1%
8%
13%
14%
HE Grenade 23
0
0%
1791
16589
53%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
P90 22
4
18%
1242
2694
11%
8%
37%
30%
2%
8%
8%
7%
M4A4 12
1
8%
459
919
10%
4%
42%
24%
2%
11%
7%
9%
Molotov 8
0
0%
0
3359
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
CZ75a 7
1
14%
265
1142
19%
2%
35%
33%
4%
12%
10%
4%
Tec9 7
2
29%
199
769
18%
6%
49%
20%
0%
3%
9%
14%
Five Seven 6
2
33%
192
591
11%
14%
19%
48%
0%
0%
10%
10%
SG556 5
1
20%
92
266
13%
8%
50%
17%
8%
0%
0%
17%
Nova 4
3
75%
26
603
100%
10%
53%
18%
0%
6%
4%
10%
MP7 3
0
0%
82
342
18%
7%
33%
40%
0%
7%
0%
13%
Knife 2
0
0%
1631
103
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Scout 2
1
50%
7
200
57%
25%
50%
25%
0%
0%
0%
0%
Smoke Grenade 1
0
0%
1271
5
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Deagle 1
0
0%
23
100
13%
0%
0%
33%
0%
33%
0%
33%
Flashbang 0
0
0%
472
3
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Molotov Projectile 0
0
0%
410
16
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Incendiary Grenade 0
0
0%
564
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Decoy Grenade 0
0
0%
157
1
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Revolver 0
0
0%
9
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Scar 20 0
0
0%
1
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
g3sg1 0
0
0%
18
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Zeus 0
0
0%
1
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Aug 0
0
0%
44
24
2%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Sawed Off 0
0
0%
1
76
100%
33%
33%
33%
0%
0%
0%
0%
Negev 0
0
0%
24
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
日期 地圖 分數 排名 K D A +/- 爆頭率 ADR 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k Rating