ประโยชน์
เฟิร์สคิล
การซื้อขาย
1vX
มัลติคิล
K D A +/- K/D ADR HS% KAST การจัดอันดับ EF FA EBT UD FKD FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1vX 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 3k+ 5k 4K 3k 2k 1k
Natus Vincere
16
6
10
s1mple
21 12 2 9 1.80 77.8 24% 73.1% 1.31 10 2 33.3s 24 2 4 2 4 0 0 2 5 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 9
flamie
16 11 0 5 1.50 59.4 69% 80.8% 1.16 11 0 34.1s 61 3 5 2 1 1 4 1 3 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11
Perfecto
17 17 2 0 1.00 77.8 35% 76.9% 1.10 14 0 42.1s 67 -1 0 1 0 1 0 0 3 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 12
electronic
16 16 5 0 1.00 90 75% 69.2% 1.09 7 1 23.7s 84 -2 3 5 1 3 2 2 5 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
Boombl4
15 17 1 -2 0.90 57.3 40% 80.8% 1.00 6 1 25.8s 123 0 2 2 2 2 0 0 3 6 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 7
 
Astralis
10
5
5
Xyp9x
19 16 1 3 1.20 74.2 37% 76.9% 1.18 20 0 67s 170 4 4 0 2 0 2 0 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 3 1 8
device
19 16 2 3 1.20 77 26% 57.7% 1.05 12 1 44.3s 94 -3 2 5 1 1 1 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 4
Magisk
12 16 5 -4 0.80 66.7 50% 69.2% 0.88 10 1 24.9s 102 0 3 3 2 2 1 1 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
gla1ve
12 19 3 -7 0.60 65.5 58% 65.4% 0.78 27 1 100.3s 226 -1 2 3 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
dupreeh
10 18 4 -8 0.60 54 70% 73.1% 0.75 14 1 56.8s 60 -2 1 3 0 2 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
ค่าอุปกรณ์
เงิน
เงินที่ใช้
รอบ 1
0
1
$4250
ค่าอุปกรณ์
$4550
$550
เงิน
$450
$3450
เงินที่ใช้
$3550
00:44 device usp_silencer ยิงศีรษะ electronic
01:11 device usp_silencer ยิงศีรษะ Boombl4
01:11 s1mple p250 ยิงศีรษะ device
01:22 dupreeh usp_silencer ยิงศีรษะ Perfecto
01:22 gla1ve usp_silencer ยิงศีรษะ s1mple
01:27 flamie glock dupreeh
01:28 Magisk usp_silencer ยิงศีรษะ flamie
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 2
0
2
$3100
ค่าอุปกรณ์
$22000
$12050
เงิน
$600
$2900
เงินที่ใช้
$19350
01:06 Xyp9x + Magisk mp9 ยิงศีรษะ flamie
01:06 Xyp9x + device mp9 s1mple
01:28 device ssg08 ยิงศีรษะ electronic
01:31 Magisk m4a1 Perfecto
01:32 device usp_silencer Boombl4
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 3
0
3
$22600
ค่าอุปกรณ์
$25500
$2450
เงิน
$12150
$22800
เงินที่ใช้
$6800
01:54 gla1ve m4a1 ยิงศีรษะ electronic
01:59 device ssg08 ยิงศีรษะ Boombl4
02:08 device + Xyp9x ssg08 ยิงทะลุกำแพง Perfecto
02:11 s1mple ak47 Xyp9x
02:13 Magisk m4a1 ยิงศีรษะ s1mple
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 4
0
4
$6500
ค่าอุปกรณ์
$27250
$11050
เงิน
$18100
$3500
เงินที่ใช้
$11500
00:56 flamie + Boombl4 ak47 device
01:57 Xyp9x m4a1 Boombl4
01:59 dupreeh m4a1 ยิงศีรษะ Perfecto
02:02 Xyp9x m4a1 flamie
02:03 Xyp9x m4a1 electronic
02:06 Magisk m4a1 s1mple
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 5
1
4
$25650
ค่าอุปกรณ์
$28500
$2300
เงิน
$22200
$24950
เงินที่ใช้
$13650
00:27 s1mple awp ยิงศีรษะ dupreeh
00:30 device awp electronic
01:02 flamie ak47 ยิงศีรษะ ยิงทะลุกำแพง gla1ve
01:16 flamie ak47 ยิงศีรษะ Xyp9x
01:34 Perfecto ak47 ยิงศีรษะ Magisk
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 6
2
4
$26950
ค่าอุปกรณ์
$31000
$13100
เงิน
$5650
$8300
เงินที่ใช้
$23650
01:11 electronic ak47 ยิงศีรษะ device
01:26 flamie ak47 gla1ve
01:45 Magisk m4a1 s1mple
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 7
3
4
$27050
ค่าอุปกรณ์
$29500
$22600
เงิน
$1350
$8300
เงินที่ใช้
$13900
01:24 Xyp9x m4a1 ยิงศีรษะ Perfecto
01:27 electronic ak47 ยิงทะลุกำแพง Xyp9x
01:40 gla1ve m4a1 ยิงศีรษะ electronic
01:40 Boombl4 ak47 ยิงศีรษะ gla1ve
01:43 s1mple + electronic awp device
02:14 flamie ak47 ยิงศีรษะ dupreeh
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 8
4
4
$27350
ค่าอุปกรณ์
$7550
$28400
เงิน
$12300
$13200
เงินที่ใช้
$3350
00:40 Boombl4 ak47 gla1ve
00:40 dupreeh deagle ยิงศีรษะ Perfecto
00:43 electronic sg556 ยิงศีรษะ dupreeh
00:46 Magisk + gla1ve m4a1 ยิงศีรษะ Boombl4
00:53 s1mple + Boombl4 awp Magisk
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 9
4
5
$21450
ค่าอุปกรณ์
$28250
$35000
เงิน
$5850
$12400
เงินที่ใช้
$19850
01:27 dupreeh ak47 ยิงศีรษะ electronic
01:29 dupreeh + gla1ve ak47 Boombl4
02:03 s1mple sg556 ยิงทะลุกำแพง dupreeh
02:30 device awp flamie
02:32 Perfecto + s1mple ak47 Xyp9x
02:34 device awp Perfecto
02:35 s1mple awp gla1ve
02:39 device awp s1mple
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 10
5
5
$26950
ค่าอุปกรณ์
$30950
$16050
เงิน
$3550
$26250
เงินที่ใช้
$19650
01:03 s1mple awp device
01:38 s1mple awp ยิงทะลุกำแพง Magisk
01:47 gla1ve + Magisk m4a1 electronic
01:51 Perfecto ak47 ยิงศีรษะ Xyp9x
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 11
6
5
$27350
ค่าอุปกรณ์
$13000
$24650
เงิน
$13900
$9400
เงินที่ใช้
$2350
00:26 s1mple + electronic awp ยิงศีรษะ ยิงทะลุกำแพง gla1ve
00:31 electronic sg556 ยิงศีรษะ dupreeh
00:59 flamie ak47 ยิงศีรษะ Xyp9x
01:18 Perfecto ak47 ยิงศีรษะ Magisk
01:40 device awp flamie
01:58 device + Magisk awp Perfecto
02:01 device awp electronic
02:04 s1mple p250 device
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 12
7
5
$25800
ค่าอุปกรณ์
$28300
$26400
เงิน
$800
$16400
เงินที่ใช้
$27500
01:38 Boombl4 + s1mple ak47 ยิงศีรษะ Magisk
01:40 Perfecto + electronic ak47 ยิงศีรษะ dupreeh
01:44 Perfecto + dupreeh inferno Boombl4
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 13
8
5
$27850
ค่าอุปกรณ์
$20450
$35400
เงิน
$12500
$9100
เงินที่ใช้
$5500
00:27 s1mple awp device
01:03 electronic sg556 ยิงศีรษะ Xyp9x
01:21 Perfecto ak47 gla1ve
01:38 dupreeh + gla1ve m4a1 Perfecto
01:40 electronic sg556 ยิงศีรษะ dupreeh
01:44 Magisk deagle Boombl4
01:45 s1mple deagle Magisk
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 14
9
5
$28550
ค่าอุปกรณ์
$29600
$38350
เงิน
$1100
$14800
เงินที่ใช้
$28800
00:46 gla1ve m4a1 Boombl4
00:50 Perfecto ak47 gla1ve
01:01 s1mple awp device
01:03 Xyp9x m4a1 Perfecto
01:26 electronic sg556 ยิงศีรษะ Xyp9x
01:37 flamie ak47 ยิงศีรษะ Magisk
01:38 electronic sg556 ยิงศีรษะ dupreeh
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 15
10
5
$30100
ค่าอุปกรณ์
$19350
$30100
เงิน
$150
$25900
เงินที่ใช้
$18350
01:39 Magisk famas ยิงศีรษะ Boombl4
01:42 flamie sg556 ยิงศีรษะ Magisk
01:43 device + Magisk ump45 ยิงศีรษะ flamie
01:44 electronic sg556 ยิงศีรษะ device
01:53 s1mple deagle ยิงศีรษะ ยิงทะลุกำแพง dupreeh
02:11 Xyp9x ssg08 electronic
02:14 Perfecto + s1mple sg556 ยิงทะลุกำแพง gla1ve
02:27 Perfecto sg556 ยิงศีรษะ Xyp9x
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 16
11
5
$4400
ค่าอุปกรณ์
$4300
$600
เงิน
$500
$3400
เงินที่ใช้
$3550
04:47 flamie usp_silencer ยิงศีรษะ dupreeh
04:56 flamie usp_silencer ยิงศีรษะ Xyp9x
04:57 s1mple usp_silencer ยิงศีรษะ device
05:00 gla1ve p250 ยิงศีรษะ Boombl4
05:02 electronic usp_silencer gla1ve
05:04 flamie usp_silencer ยิงศีรษะ Magisk
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 17
12
5
$21450
ค่าอุปกรณ์
$17000
$1250
เงิน
$550
$19650
เงินที่ใช้
$14200
01:46 Magisk + dupreeh ak47 ยิงศีรษะ electronic
01:52 s1mple + electronic m4a1_silencer ยิงทะลุกำแพง Magisk
01:55 Xyp9x galilar ยิงศีรษะ s1mple
02:00 Boombl4 mp9 ยิงศีรษะ gla1ve
02:00 Boombl4 mp9 device
02:01 Boombl4 mp9 ยิงศีรษะ dupreeh
02:02 Boombl4 + s1mple mp9 Xyp9x
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 18
13
5
$25050
ค่าอุปกรณ์
$2500
$7350
เงิน
$10850
$11850
เงินที่ใช้
$2100
00:39 Xyp9x + dupreeh deagle s1mple
00:39 flamie m4a1 Xyp9x
00:57 electronic ak47 ยิงศีรษะ Magisk
01:00 electronic ak47 device
01:05 Perfecto galilar ยิงทะลุกำแพง gla1ve
01:06 dupreeh deagle ยิงศีรษะ electronic
01:08 Boombl4 hegrenade dupreeh
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 19
14
5
1v1
$31350
ค่าอุปกรณ์
$25600
$6150
เงิน
$1350
$18950
เงินที่ใช้
$24600
01:38 flamie ak47 ยิงศีรษะ Magisk
01:39 Xyp9x + Magisk ak47 flamie
01:41 Perfecto m4a1 Xyp9x
01:44 gla1ve ak47 ยิงศีรษะ ยิงทะลุกำแพง Perfecto
02:03 Boombl4 m4a1 ยิงศีรษะ device
02:10 s1mple + Perfecto awp gla1ve
02:16 dupreeh ak47 Boombl4
02:20 dupreeh ak47 ยิงศีรษะ electronic
02:23 s1mple + Perfecto awp dupreeh
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 20
14
6
$23500
ค่าอุปกรณ์
$24000
$3950
เงิน
$850
$21100
เงินที่ใช้
$23000
00:51 electronic m4a1 ยิงศีรษะ gla1ve
00:58 dupreeh ak47 ยิงศีรษะ Perfecto
01:03 Magisk + device ak47 ยิงศีรษะ flamie
01:09 Xyp9x ak47 ยิงศีรษะ Boombl4
01:38 electronic m4a1 ยิงศีรษะ Xyp9x
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 21
14
7
1v2
$21750
ค่าอุปกรณ์
$19700
$300
เงิน
$6550
$11450
เงินที่ใช้
$13000
01:00 electronic ak47 ยิงศีรษะ device
01:23 gla1ve ak47 ยิงศีรษะ s1mple
01:25 Boombl4 m4a1_silencer Magisk
01:33 gla1ve + device ak47 electronic
01:48 Boombl4 m4a1_silencer dupreeh
01:49 Xyp9x ak47 Boombl4
01:53 Perfecto deagle gla1ve
01:58 Xyp9x ak47 Perfecto
02:07 Xyp9x + gla1ve ak47 ยิงศีรษะ flamie
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 22
14
8
$1000
ค่าอุปกรณ์
$22800
$10800
เงิน
$3800
$0
เงินที่ใช้
$20800
00:37 Magisk ak47 flamie
00:50 Xyp9x ak47 ยิงศีรษะ s1mple
00:51 Xyp9x ak47 ยิงศีรษะ Boombl4
01:00 gla1ve + dupreeh ak47 Perfecto
01:03 Xyp9x ak47 electronic
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 23
14
9
$23600
ค่าอุปกรณ์
$27050
$200
เงิน
$16050
$22600
เงินที่ใช้
$5500
00:40 flamie m4a1 Magisk
00:47 device awp Perfecto
01:14 Boombl4 m4a1 gla1ve
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 24
15
9
$21050
ค่าอุปกรณ์
$27350
$9800
เงิน
$19900
$7400
เงินที่ใช้
$14050
00:28 Xyp9x ak47 electronic
00:28 Boombl4 + electronic m4a1 Xyp9x
00:29 Boombl4 + electronic m4a1 Magisk
01:42 gla1ve ak47 Boombl4
01:43 s1mple ak47 device
01:54 Perfecto m4a1 ยิงทะลุกำแพง dupreeh
01:55 gla1ve ak47 ยิงศีรษะ Perfecto
01:57 s1mple ak47 gla1ve
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 25
15
10
$25300
ค่าอุปกรณ์
$23500
$5250
เงิน
$3050
$20900
เงินที่ใช้
$25050
00:32 flamie ak47 ยิงศีรษะ dupreeh
00:32 device + dupreeh awp flamie
00:36 Perfecto m4a1_silencer gla1ve
00:49 device awp s1mple
00:59 device + Magisk awp Perfecto
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 26
16
10
$14000
ค่าอุปกรณ์
$27650
$13350
เงิน
$7850
$4300
เงินที่ใช้
$13000
00:26 device awp s1mple
00:34 Perfecto deagle Xyp9x
00:34 Perfecto deagle ยิงศีรษะ dupreeh
00:43 Boombl4 ak47 ยิงศีรษะ gla1ve
00:45 Magisk ak47 Boombl4
00:45 Perfecto deagle Magisk
00:53 electronic ak47 device
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
ฆ่า HS% Acc. DMG
ฆ่า HS% Acc. DMG
AK47
flamie 9
78%
9%
860
Perfecto 7
57%
20%
612
electronic 6
50%
19%
726
Boombl4 4
75%
9%
531
s1mple 3
0%
35%
286
Xyp9x 9
44%
17%
702
gla1ve 6
50%
11%
622
dupreeh 5
60%
12%
519
Magisk 4
50%
9%
622
device 0
0%
18%
81
M4A4
Boombl4 4
25%
9%
241
flamie 2
0%
9%
155
Perfecto 2
0%
45%
313
electronic 2
100%
11%
399
Xyp9x 5
20%
13%
491
Magisk 5
40%
10%
582
gla1ve 4
50%
12%
494
dupreeh 2
50%
23%
177
device 0
0%
7%
21
AWP
s1mple 11
18%
33%
965
Perfecto 0
0%
0%
0
Boombl4 0
0%
0%
0
device 12
0%
50%
1196
Magisk 0
0%
0%
0
gla1ve 0
0%
100%
72
dupreeh 0
0%
17%
76
SG556
electronic 7
100%
16%
895
Perfecto 2
50%
18%
159
s1mple 1
0%
20%
71
flamie 1
100%
4%
38
Boombl4 0
0%
2%
29
Xyp9x 0
0%
29%
58
USP
flamie 3
100%
40%
331
s1mple 1
100%
15%
132
electronic 1
0%
15%
172
Perfecto 0
0%
5%
43
Boombl4 0
0%