Introducing
Steam BotBeta!
Faster Tracking & Match Notifications
29 slots remaining Add to Friends
1
Đăng nhập với Steam

Tìm kiếm người chơi hàng loạt

  1. Connect to your match and wait for all players to connect
  2. Nhấn ~ để mở cửa sổ giao diện điều khiển CS:GO
    Nếu bảng điều khiển nhà phát triển của bạn chưa được bật, bạn phải bật nó trước
  3. Nhập trạng thái và nhấn enter hoặc return
  4. Sao chép đầy đủ dòng trạng thái và dán vào biểu mẫu
Chờ tìm trận đấu
Báo cáo sự cố