Chỉ số sử dụng lựu đạn, mù, khói, lửa
Chỉ số hạ gục đầu tiên
Chỉ số đổi mạng
Số lần chiến thắng 1vX
Chỉ số hạ gục trên 1 mạng trong 1 vòng đấu
Điểm hạ gục Điểm hi sinh Điểm Hỗ trợ +/- Hệ số hạ gục/ hi sinh Lượng sát thương trung bình/mỗi vòng đấu Tỷ lệ bắn trúng đầu địch Điểm hệ số vòng đấu với các chỉ số Hạ gục/ Hi sinh/ Sống sót / Đổi mạng KAST Đánh giá Chỉ số địch bị mù Chỉ số hỗ trợ bằng bom mù Chỉ số thời gian địch bị mù Chỉ số sát thương hỗ trợ bởi lựu đạn, bom lửa Hệ số điểm hạ gục đầu và điểm chết đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Điểm hạ gục Điểm hi sinh Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Số lần chiến thắng 1vX Chỉ số chiến thắng 1v5 Số lần lật kèo 1v4 Số lần lật kèo 1v3 Số lần lật kèo 1v2 Số lần đối đầu 1v1 Chỉ số hạ gục trên 3 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 5 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 4 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 3 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 2 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 1 mạng trong 1 vòng đấu
forZe
13
3
10
Jerry
21 21 2 0 1.00 71.4 38% 65.5% 1.02 11 2 28.7s 110 -4 0 4 0 3 0 1 8 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 3 9
shalfey
19 19 2 0 1.00 68.7 42% 65.5% 0.99 12 1 40.5s 152 -1 2 3 1 1 1 2 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
KENSI
20 21 0 -1 1.00 75.8 50% 62.1% 0.97 2 0 6.2s 98 -1 5 6 4 2 1 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 10
zorte
17 20 3 -3 0.90 67.5 53% 69% 0.94 16 2 51.6s 55 1 2 1 2 0 0 1 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 8
Norwi
13 27 5 -14 0.50 58.7 46% 69% 0.67 14 2 40.4s 234 -2 2 4 0 2 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 8
 
MAD Lions
16
5
11
sausoL
29 16 6 13 1.80 109.2 59% 82.8% 1.62 16 3 59.7s 330 1 4 3 2 0 2 3 7 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 6 8
Woro2k
26 20 3 6 1.30 86.3 19% 75.9% 1.32 5 0 20.9s 93 5 7 2 4 1 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 5 7
jL
23 18 2 5 1.30 82.9 57% 75.9% 1.25 10 0 32.8s 107 3 4 1 2 0 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 8
TMB
20 19 4 1 1.10 80.4 35% 72.4% 1.12 23 1 88.8s 319 0 2 2 1 2 1 0 3 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
b0RUP
10 17 7 -7 0.60 47.8 70% 75.9% 0.78 9 2 33.3s 377 -2 1 3 1 1 0 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Giá trị vũ khí của đội
Tiền
Tiền tiêu
Vòng 1
1
0
Số lần đối đầu 1v1
$4150
Giá trị vũ khí của đội
$4300
$550
Tiền
$700
$3450
Tiền tiêu
$3300
01:00 zorte p250 Xuyên não b0RUP
01:00 jL usp_silencer Xuyên não Norwi
01:21 jL usp_silencer Xuyên não KENSI
01:23 shalfey + Jerry glock Xuyên não jL
01:23 zorte + Jerry p250 Xuyên não Woro2k
01:25 sausoL usp_silencer Xuyên não shalfey
01:37 zorte p250 Xuyên não TMB
01:38 sausoL usp_silencer Xuyên não zorte
01:39 sausoL usp_silencer Xuyên não Jerry
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 2
2
0
$20100
Giá trị vũ khí của đội
$12400
$450
Tiền
$150
$19100
Tiền tiêu
$11550
00:42 Woro2k deagle KENSI
00:44 TMB p250 Xuyên não Jerry
00:44 zorte ak47 Xuyên não sausoL
00:55 zorte + b0RUP ak47 Xuyên não TMB
01:09 Norwi ak47 Woro2k
01:13 jL deagle Xuyên não shalfey
01:19 Norwi ak47 Xuyên não jL
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 3
3
0
$22650
Giá trị vũ khí của đội
$5300
$5600
Tiền
$12400
$14050
Tiền tiêu
$950
01:02 KENSI ak47 Xuyên não Woro2k
01:06 KENSI ak47 Xuyên não b0RUP
01:09 KENSI + Norwi ak47 Xuyên não jL
01:28 sausoL usp_silencer Norwi
01:31 KENSI ak47 Xuyên não sausoL
01:39 shalfey ak47 TMB
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 4
4
0
$25300
Giá trị vũ khí của đội
$26750
$15550
Tiền
$1150
$7900
Tiền tiêu
$25750
00:50 Woro2k m4a1_silencer Xuyên não Jerry
01:12 KENSI ak47 b0RUP
01:18 sausoL m4a1_silencer KENSI
01:19 shalfey + zorte ak47 jL
01:22 Woro2k + b0RUP m4a1_silencer Norwi
01:24 shalfey + Jerry ak47 Woro2k
01:36 zorte + Norwi ak47 sausoL
01:41 zorte ak47 TMB
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 5
5
0
$25500
Giá trị vũ khí của đội
$7800
$16900
Tiền
$11250
$16700
Tiền tiêu
$8000
00:34 KENSI ak47 sausoL
00:35 b0RUP deagle KENSI
00:37 TMB deagle zorte
00:40 Jerry + Norwi hegrenade b0RUP
00:40 Norwi ak47 Xuyên não Woro2k
01:18 TMB + Woro2k deagle Norwi
01:20 Jerry + zorte ak47 Xuyên não Đục tường TMB
01:55 shalfey m4a1_silencer Xuyên não jL
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 6
6
0
$28050
Giá trị vũ khí của đội
$29550
$17000
Tiền
$400
$17350
Tiền tiêu
$28550
00:28 jL awp Jerry
01:53 KENSI ak47 Xuyên não TMB
02:01 sausoL + TMB m4a1_silencer KENSI
02:01 shalfey m4a1_silencer sausoL
02:03 shalfey m4a1_silencer jL
02:03 zorte awp Woro2k
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 7
6
1
$27450
Giá trị vũ khí của đội
$11650
$22700
Tiền
$10100
$13100
Tiền tiêu
$7700
01:14 TMB deagle Xuyên não KENSI
01:57 jL + sausoL fiveseven Norwi
01:59 Jerry + zorte ak47 b0RUP
01:59 shalfey m4a1_silencer jL
02:05 sausoL deagle Xuyên não zorte
02:06 sausoL + b0RUP deagle Xuyên não Jerry
02:08 TMB awp shalfey
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 8
7
1
$26950
Giá trị vũ khí của đội
$30250
$4350
Tiền
$11800
$25950
Tiền tiêu
$15850
00:57 zorte awp jL
01:11 KENSI ak47 Xuyên não sausoL
01:21 b0RUP m4a1_silencer Xuyên não Norwi
01:22 zorte awp b0RUP
01:24 Jerry ak47 Xuyên não TMB
01:33 Woro2k awp shalfey
01:55 Woro2k awp Đục tường Jerry
01:59 KENSI ak47 Woro2k
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 9
7
2
$27250
Giá trị vũ khí của đội
$27000
$6300
Tiền
$800
$15700
Tiền tiêu
$26000
00:34 Woro2k + TMB awp Đục tường Norwi
00:55 zorte awp Xuyên não Woro2k
01:16 shalfey ak47 jL
01:29 TMB m4a1_silencer Xuyên não KENSI
01:48 sausoL m4a1_silencer zorte
01:53 shalfey ak47 Xuyên não sausoL
02:06 b0RUP + sausoL m4a1_silencer Xuyên não Jerry
02:12 TMB m4a1_silencer shalfey
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 10
7
3
$13650
Giá trị vũ khí của đội
$26550
$750
Tiền
$3550
$13250
Tiền tiêu
$15700
01:04 jL mp9 Xuyên não shalfey
01:24 TMB m4a1_silencer KENSI
01:44 jL mp9 Xuyên não zorte
01:46 TMB + Norwi m4a1_silencer Jerry
01:49 jL + b0RUP mp9 Xuyên não Norwi
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 11
7
4
$1000
Giá trị vũ khí của đội
$27350
$10250
Tiền
$17700
$500
Tiền tiêu
$5000
00:32 sausoL m4a1_silencer Norwi
00:33 sausoL m4a1_silencer Xuyên não KENSI
00:33 TMB m4a1_silencer Xuyên não Jerry
00:35 TMB m4a1_silencer shalfey
00:37 Woro2k awp Đục tường zorte
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 12
8
4
$22000
Giá trị vũ khí của đội
$29050
$750
Tiền
$31750
$21000
Tiền tiêu
$6850
00:36 KENSI ak47 Xuyên não sausoL
00:46 Jerry ak47 TMB
00:46 zorte ak47 Xuyên não b0RUP
00:48 Jerry + Norwi ak47 Woro2k
01:05 jL awp Norwi
01:18 Jerry awp jL
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 13
8
5
$27250
Giá trị vũ khí của đội
$27700
$10500
Tiền
$7400
$7800
Tiền tiêu
$26700
00:32 sausoL m4a1_silencer Xuyên não Jerry
00:35 KENSI ak47 Xuyên não Đục tường Woro2k
00:37 jL m4a1_silencer KENSI
00:49 Norwi + zorte ak47 Xuyên não TMB
01:13 b0RUP m4a1_silencer Xuyên não shalfey
01:14 b0RUP m4a1_silencer Xuyên não zorte
01:15 sausoL m4a1_silencer Norwi
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 14
9
5
$21400
Giá trị vũ khí của đội
$32300
$700
Tiền
$10500
$19900
Tiền tiêu
$14650
00:38 shalfey ak47 Xuyên não b0RUP
01:47 Woro2k + sausoL awp zorte
01:49 Jerry mac10 Xuyên não TMB
01:51 sausoL + TMB m4a1_silencer Jerry
01:52 Norwi + Jerry galilar jL
01:53 sausoL m4a1_silencer Norwi
02:04 KENSI ak47 Xuyên não Woro2k
02:06 shalfey ak47 Xuyên não sausoL
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 15
10
5
$27050
Giá trị vũ khí của đội
$18700
$1350
Tiền
$300
$17700
Tiền tiêu
$17900
00:40 KENSI ak47 sausoL
00:56 Norwi ak47 TMB
01:03 jL m4a1_silencer KENSI
01:03 Woro2k + TMB m4a1_silencer Norwi
01:04 jL m4a1_silencer zorte
01:11 shalfey m4a1_silencer Xuyên não b0RUP
01:39 shalfey m4a1_silencer Xuyên não Woro2k
01:46 Jerry ak47 jL
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 16
10
6
$4300
Giá trị vũ khí của đội
$4250
$700
Tiền
$750
$3300
Tiền tiêu
$3250
03:45 KENSI usp_silencer Xuyên não TMB
03:45 sausoL glock Xuyên não KENSI
03:52 sausoL + jL glock shalfey
03:53 b0RUP glock Xuyên não zorte
03:56 Jerry + zorte usp_silencer Xuyên não sausoL
04:01 Woro2k + b0RUP glock Jerry
04:04 Woro2k glock Xuyên não Norwi
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 17
10
7
$10550
Giá trị vũ khí của đội
$16600
$250
Tiền
$4500
$10550
Tiền tiêu
$18200
00:45 Woro2k ak47 Đục tường shalfey
01:13 Woro2k ak47 Jerry
01:15 Woro2k ak47 Norwi
01:16 zorte deagle Xuyên não sausoL
01:29 KENSI + Norwi deagle Woro2k
01:39 jL ak47 zorte
01:46 KENSI + Norwi deagle b0RUP
01:47 jL ak47 KENSI
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 18
10
8
$3550
Giá trị vũ khí của đội
$23050
$9800
Tiền
$4900
$3350
Tiền tiêu
$13850
00:46 Woro2k ak47 Xuyên não KENSI
00:47 Woro2k ak47 zorte
00:54 Woro2k ak47 Jerry
00:56 Norwi p250 Xuyên não sausoL
00:58 TMB ak47 Norwi
01:03 b0RUP ak47 Xuyên não shalfey
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 19
10
9
$25950
Giá trị vũ khí của đội
$27400
$150
Tiền
$14450
$24450
Tiền tiêu
$8000
00:38 jL ak47 Xuyên não KENSI
00:39 Jerry m4a1_silencer Xuyên não TMB
00:51 jL ak47 Xuyên não shalfey
01:02 b0RUP ak47 Đục tường zorte
01:03 b0RUP ak47 Xuyên não Norwi
01:06 Jerry m4a1_silencer b0RUP
01:19 sausoL ak47 Xuyên não Jerry
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 20
10
10
$8050
Giá trị vũ khí của đội
$28450
$9900
Tiền
$22750
$7850
Tiền tiêu
$10150
00:59 TMB + sausoL hegrenade KENSI
01:01 Jerry mp9 Xuyên não b0RUP
01:14 zorte deagle Xuyên não Woro2k
01:24 shalfey deagle Xuyên não jL
01:27 sausoL + b0RUP ak47 Xuyên não Jerry
01:27 sausoL ak47 Xuyên não Norwi
01:27 TMB + Woro2k mac10 shalfey
01:29 sausoL ak47 zorte
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 21
11
10
$28650
Giá trị vũ khí của đội
$25300
$450
Tiền
$24600
$27650
Tiền tiêu
$16100
00:35 shalfey awp b0RUP
00:39 Jerry + Norwi m4a1_silencer TMB
01:46 jL + sausoL ak47 Xuyên não Norwi
01:46 Jerry m4a1_silencer Xuyên não jL
01:46 zorte awp sausoL
01:54 Jerry m4a1_silencer Woro2k
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 22
11
11
$30600
Giá trị vũ khí của đội
$24900
$9050
Tiền
$7800
$8750
Tiền tiêu
$24200
00:34 Norwi ak47 Woro2k
01:15 jL + b0RUP ak47 Xuyên não KENSI
01:20 TMB + Norwi ak47 Jerry
01:27 TMB + b0RUP ak47 Xuyên não Norwi
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 23
12
11
$32500
Giá trị vũ khí của đội
$22450
$4750
Tiền
$20450
$19100
Tiền tiêu
$5750
00:32 b0RUP mac10 shalfey
00:32 zorte awp b0RUP
00:41 Norwi m4a1_silencer Woro2k
01:29 Norwi hegrenade TMB
01:31 Norwi ak47 jL
01:39 sausoL + jL ak47 Xuyên não Norwi
01:40 sausoL ak47 Xuyên não zorte
01:42 Jerry m4a1_silencer Xuyên não sausoL
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 24
12
12
$30650
Giá trị vũ khí của đội
$21800
$6750
Tiền
$3100
$-46250
Tiền tiêu
$25550
05:09 Norwi m4a1_silencer Xuyên não TMB
05:09 sausoL + TMB ak47 Norwi
05:10 Woro2k + sausoL awp zorte
05:14 Woro2k awp shalfey
05:57 jL + sausoL ak47 Xuyên não Jerry
05:58 KENSI awp jL
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 25
12
13
$24950
Giá trị vũ khí của đội
$27250
$1750
Tiền
$9500
$12050
Tiền tiêu
$12400
02:27 sausoL ak47 Xuyên não Norwi
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 26
12
14
$24600
Giá trị vũ khí của đội
$27350
$12100
Tiền
$23700
$4150
Tiền tiêu
$3700
00:42 jL ak47 KENSI
01:27 TMB + b0RUP ak47 shalfey
01:28 Jerry + shalfey inferno TMB
01:32 Woro2k awp Norwi
01:35 zorte + shalfey awp Woro2k
01:36 sausoL + b0RUP ak47 Jerry
01:52 jL ak47 Xuyên não zorte
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 27
13
14
Số lần đối đầu 1v1
$31100
Giá trị vũ khí của đội
$25300
$600
Tiền
$29550
$28900
Tiền tiêu
$12300
01:28 Woro2k ak47 Norwi
02:11 KENSI m4a1_silencer b0RUP
02:20 shalfey awp jL
02:24 TMB ak47 zorte
02:31 shalfey awp TMB
02:34 KENSI m4a1_silencer sausoL
02:35 Woro2k ak47 KENSI
02:36 Woro2k + sausoL ak47 shalfey
02:46 Jerry m4a1_silencer Woro2k
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 28
13
15
$21900
Giá trị vũ khí của đội
$25400
$1600
Tiền
$12850
$16350
Tiền tiêu
$24600
01:48 Woro2k + sausoL ak47 Xuyên não zorte
01:52 Jerry m4a1_silencer Woro2k
01:59 TMB + Woro2k ak47 Xuyên não Norwi
02:00 Jerry + shalfey m4a1_silencer b0RUP
02:00 TMB ak47 Xuyên não Jerry
02:06 jL ak47 Xuyên não KENSI
02:15 shalfey ak47 TMB
02:15 jL ak47 shalfey
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 29
13
16
$17200
Giá trị vũ khí của đội
$25200
$600
Tiền
$14300
$16900
Tiền tiêu
$16300
00:40 sausoL ak47 Xuyên não Jerry
00:41 sausoL ak47 Xuyên não zorte
00:44 Norwi deagle Xuyên não b0RUP
00:44 sausoL ak47 Xuyên não Norwi
00:47 Woro2k ak47 Xuyên não shalfey
01:01 KENSI famas jL
01:16 Woro2k ak47 KENSI
Phe Khủng bố chiến thắng
Chỉ số hạ gục Tỷ lệ bắn trúng đầu địch Độ chính xác Lượng sát thương nhận/mỗi vòng đấu
Chỉ số hạ gục Tỷ lệ bắn trúng đầu địch Độ chính xác Lượng sát thương nhận/mỗi vòng đấu
AK47
KENSI 13
69%
18%
1405
shalfey 8
38%
13%
637
Norwi 7
43%
13%
701
Jerry 6
33%
30%
497
zorte 5
60%
16%
617
sausoL 12
75%
8%
1047
Woro2k 12
25%
28%
1202
jL 11
64%
16%
1024
TMB 7
43%
8%
591
b0RUP 3
67%
7%
427
M4A1-S
Jerry 9
33%
15%
909
shalfey 6
50%
29%
574
KENSI 2
0%
19%
200