สถิติการแข่งขันของ FaceIT London Major 2018 - Champions

Team 1 Team 2 K D A 5k 4K 3k 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1

สถิติการแข่งขันของ FaceIT London Major 2018 - Legends

Team 1 Team 2 K D A 5k 4K 3k 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1

สถิติการแข่งขันของ FaceIT London Major 2018 - Challengers

Team 1 Team 2 K D A 5k 4K 3k 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1
การแข่งขันในคิว
รายงานปัญหา