ประโยชน์
เฟิร์สคิล
การซื้อขาย
1vX
มัลติคิล
K D A +/- K/D ADR HS% KAST การจัดอันดับ EF FA EBT UD FKD FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1vX 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 3k+ 5k 4K 3k 2k 1k
forZe
13
3
10
Jerry
21 21 2 0 1.00 71.4 38% 65.5% 1.02 11 2 28.7s 110 -4 0 4 0 3 0 1 8 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 3 9
KENSI
20 21 0 -1 1.00 75.8 50% 62.1% 0.97 2 0 6.2s 98 -1 5 6 4 2 1 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 10
shalfey
19 19 2 0 1.00 68.7 42% 65.5% 0.99 12 1 40.5s 152 -1 2 3 1 1 1 2 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
zorte
17 20 3 -3 0.90 67.5 53% 69% 0.94 16 2 51.6s 55 1 2 1 2 0 0 1 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 8
Norwi
13 27 5 -14 0.50 58.7 46% 69% 0.67 14 2 40.4s 234 -2 2 4 0 2 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 8
 
MAD Lions
16
5
11
sausoL
29 16 6 13 1.80 109.2 59% 82.8% 1.62 16 3 59.7s 330 1 4 3 2 0 2 3 7 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 6 8
Woro2k
26 20 3 6 1.30 86.3 19% 75.9% 1.32 5 0 20.9s 93 5 7 2 4 1 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 5 7
jL
23 18 2 5 1.30 82.9 57% 75.9% 1.25 10 0 32.8s 107 3 4 1 2 0 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 8
TMB
20 19 4 1 1.10 80.4 35% 72.4% 1.12 23 1 88.8s 319 0 2 2 1 2 1 0 3 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
b0RUP
10 17 7 -7 0.60 47.8 70% 75.9% 0.78 9 2 33.3s 377 -2 1 3 1 1 0 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
ค่าอุปกรณ์
เงิน
เงินที่ใช้
รอบ 1
1
0
1v1
$4150
ค่าอุปกรณ์
$4300
$550
เงิน
$700
$3450
เงินที่ใช้
$3300
01:00 zorte p250 ยิงศีรษะ b0RUP
01:00 jL usp_silencer ยิงศีรษะ Norwi
01:21 jL usp_silencer ยิงศีรษะ KENSI
01:23 shalfey + Jerry glock ยิงศีรษะ jL
01:23 zorte + Jerry p250 ยิงศีรษะ Woro2k
01:25 sausoL usp_silencer ยิงศีรษะ shalfey
01:37 zorte p250 ยิงศีรษะ TMB
01:38 sausoL usp_silencer ยิงศีรษะ zorte
01:39 sausoL usp_silencer ยิงศีรษะ Jerry
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 2
2
0
$20100
ค่าอุปกรณ์
$12400
$450
เงิน
$150
$19100
เงินที่ใช้
$11550
00:42 Woro2k deagle KENSI
00:44 TMB p250 ยิงศีรษะ Jerry
00:44 zorte ak47 ยิงศีรษะ sausoL
00:55 zorte + b0RUP ak47 ยิงศีรษะ TMB
01:09 Norwi ak47 Woro2k
01:13 jL deagle ยิงศีรษะ shalfey
01:19 Norwi ak47 ยิงศีรษะ jL
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 3
3
0
$22650
ค่าอุปกรณ์
$5300
$5600
เงิน
$12400
$14050
เงินที่ใช้
$950
01:02 KENSI ak47 ยิงศีรษะ Woro2k
01:06 KENSI ak47 ยิงศีรษะ b0RUP
01:09 KENSI + Norwi ak47 ยิงศีรษะ jL
01:28 sausoL usp_silencer Norwi
01:31 KENSI ak47 ยิงศีรษะ sausoL
01:39 shalfey ak47 TMB
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 4
4
0
$25300
ค่าอุปกรณ์
$26750
$15550
เงิน
$1150
$7900
เงินที่ใช้
$25750
00:50 Woro2k m4a1_silencer ยิงศีรษะ Jerry
01:12 KENSI ak47 b0RUP
01:18 sausoL m4a1_silencer KENSI
01:19 shalfey + zorte ak47 jL
01:22 Woro2k + b0RUP m4a1_silencer Norwi
01:24 shalfey + Jerry ak47 Woro2k
01:36 zorte + Norwi ak47 sausoL
01:41 zorte ak47 TMB
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 5
5
0
$25500
ค่าอุปกรณ์
$7800
$16900
เงิน
$11250
$16700
เงินที่ใช้
$8000
00:34 KENSI ak47 sausoL
00:35 b0RUP deagle KENSI
00:37 TMB deagle zorte
00:40 Jerry + Norwi hegrenade b0RUP
00:40 Norwi ak47 ยิงศีรษะ Woro2k
01:18 TMB + Woro2k deagle Norwi
01:20 Jerry + zorte ak47 ยิงศีรษะ ยิงทะลุกำแพง TMB
01:55 shalfey m4a1_silencer ยิงศีรษะ jL
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 6
6
0
$28050
ค่าอุปกรณ์
$29550
$17000
เงิน
$400
$17350
เงินที่ใช้
$28550
00:28 jL awp Jerry
01:53 KENSI ak47 ยิงศีรษะ TMB
02:01 sausoL + TMB m4a1_silencer KENSI
02:01 shalfey m4a1_silencer sausoL
02:03 shalfey m4a1_silencer jL
02:03 zorte awp Woro2k
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 7
6
1
$27450
ค่าอุปกรณ์
$11650
$22700
เงิน
$10100
$13100
เงินที่ใช้
$7700
01:14 TMB deagle ยิงศีรษะ KENSI
01:57 jL + sausoL fiveseven Norwi
01:59 Jerry + zorte ak47 b0RUP
01:59 shalfey m4a1_silencer jL
02:05 sausoL deagle ยิงศีรษะ zorte
02:06 sausoL + b0RUP deagle ยิงศีรษะ Jerry
02:08 TMB awp shalfey
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 8
7
1
$26950
ค่าอุปกรณ์
$30250
$4350
เงิน
$11800
$25950
เงินที่ใช้
$15850
00:57 zorte awp jL
01:11 KENSI ak47 ยิงศีรษะ sausoL
01:21 b0RUP m4a1_silencer ยิงศีรษะ Norwi
01:22 zorte awp b0RUP
01:24 Jerry ak47 ยิงศีรษะ TMB
01:33 Woro2k awp shalfey
01:55 Woro2k awp ยิงทะลุกำแพง Jerry
01:59 KENSI ak47 Woro2k
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 9
7
2
$27250
ค่าอุปกรณ์
$27000
$6300
เงิน
$800
$15700
เงินที่ใช้
$26000
00:34 Woro2k + TMB awp ยิงทะลุกำแพง Norwi
00:55 zorte awp ยิงศีรษะ Woro2k
01:16 shalfey ak47 jL
01:29 TMB m4a1_silencer ยิงศีรษะ KENSI
01:48 sausoL m4a1_silencer zorte
01:53 shalfey ak47 ยิงศีรษะ sausoL
02:06 b0RUP + sausoL m4a1_silencer ยิงศีรษะ Jerry
02:12 TMB m4a1_silencer shalfey
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 10
7
3
$13650
ค่าอุปกรณ์
$26550
$750
เงิน
$3550
$13250
เงินที่ใช้
$15700
01:04 jL mp9 ยิงศีรษะ shalfey
01:24 TMB m4a1_silencer KENSI
01:44 jL mp9 ยิงศีรษะ zorte
01:46 TMB + Norwi m4a1_silencer Jerry
01:49 jL + b0RUP mp9 ยิงศีรษะ Norwi
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 11
7
4
$1000
ค่าอุปกรณ์
$27350
$10250
เงิน
$17700
$500
เงินที่ใช้
$5000
00:32 sausoL m4a1_silencer Norwi
00:33 sausoL m4a1_silencer ยิงศีรษะ KENSI
00:33 TMB m4a1_silencer ยิงศีรษะ Jerry
00:35 TMB m4a1_silencer shalfey
00:37 Woro2k awp ยิงทะลุกำแพง zorte
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 12
8
4
$22000
ค่าอุปกรณ์
$29050
$750
เงิน
$31750
$21000
เงินที่ใช้
$6850
00:36 KENSI ak47 ยิงศีรษะ sausoL
00:46 Jerry ak47 TMB
00:46 zorte ak47 ยิงศีรษะ b0RUP
00:48 Jerry + Norwi ak47 Woro2k
01:05 jL awp Norwi
01:18 Jerry awp jL
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 13
8
5
$27250
ค่าอุปกรณ์
$27700
$10500
เงิน
$7400
$7800
เงินที่ใช้
$26700
00:32 sausoL m4a1_silencer ยิงศีรษะ Jerry
00:35 KENSI ak47 ยิงศีรษะ ยิงทะลุกำแพง Woro2k
00:37 jL m4a1_silencer KENSI
00:49 Norwi + zorte ak47 ยิงศีรษะ TMB
01:13 b0RUP m4a1_silencer ยิงศีรษะ shalfey
01:14 b0RUP m4a1_silencer ยิงศีรษะ zorte
01:15 sausoL m4a1_silencer Norwi
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 14
9
5
$21400
ค่าอุปกรณ์
$32300
$700
เงิน
$10500
$19900
เงินที่ใช้
$14650
00:38 shalfey ak47 ยิงศีรษะ b0RUP
01:47 Woro2k + sausoL awp zorte
01:49 Jerry mac10 ยิงศีรษะ TMB
01:51 sausoL + TMB m4a1_silencer Jerry
01:52 Norwi + Jerry galilar jL
01:53 sausoL m4a1_silencer Norwi
02:04 KENSI ak47 ยิงศีรษะ Woro2k
02:06 shalfey ak47 ยิงศีรษะ sausoL
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 15
10
5
$27050
ค่าอุปกรณ์
$18700
$1350
เงิน
$300
$17700
เงินที่ใช้
$17900
00:40 KENSI ak47 sausoL
00:56 Norwi ak47 TMB
01:03 jL m4a1_silencer KENSI
01:03 Woro2k + TMB m4a1_silencer Norwi
01:04 jL m4a1_silencer zorte
01:11 shalfey m4a1_silencer ยิงศีรษะ b0RUP
01:39 shalfey m4a1_silencer ยิงศีรษะ Woro2k
01:46 Jerry ak47 jL
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 16
10
6
$4300
ค่าอุปกรณ์
$4250
$700
เงิน
$750
$3300
เงินที่ใช้
$3250
03:45 KENSI usp_silencer ยิงศีรษะ TMB
03:45 sausoL glock ยิงศีรษะ KENSI
03:52 sausoL + jL glock shalfey
03:53 b0RUP glock ยิงศีรษะ zorte
03:56 Jerry + zorte usp_silencer ยิงศีรษะ sausoL
04:01 Woro2k + b0RUP glock Jerry
04:04 Woro2k glock ยิงศีรษะ Norwi
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 17
10
7
$10550
ค่าอุปกรณ์
$16600
$250
เงิน
$4500
$10550
เงินที่ใช้
$18200
00:45 Woro2k ak47 ยิงทะลุกำแพง shalfey
01:13 Woro2k ak47 Jerry
01:15 Woro2k ak47 Norwi
01:16 zorte deagle ยิงศีรษะ sausoL
01:29 KENSI + Norwi deagle Woro2k
01:39 jL ak47 zorte
01:46 KENSI + Norwi deagle b0RUP
01:47 jL ak47 KENSI
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 18
10
8
$3550
ค่าอุปกรณ์
$23050
$9800
เงิน
$4900
$3350
เงินที่ใช้
$13850
00:46 Woro2k ak47 ยิงศีรษะ KENSI
00:47 Woro2k ak47 zorte
00:54 Woro2k ak47 Jerry
00:56 Norwi p250 ยิงศีรษะ sausoL
00:58 TMB ak47 Norwi
01:03 b0RUP ak47 ยิงศีรษะ shalfey
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 19
10
9
$25950
ค่าอุปกรณ์
$27400
$150
เงิน
$14450
$24450
เงินที่ใช้
$8000
00:38 jL ak47 ยิงศีรษะ KENSI
00:39 Jerry m4a1_silencer ยิงศีรษะ TMB
00:51 jL ak47 ยิงศีรษะ shalfey
01:02 b0RUP ak47 ยิงทะลุกำแพง zorte
01:03 b0RUP ak47 ยิงศีรษะ Norwi
01:06 Jerry m4a1_silencer b0RUP
01:19 sausoL ak47 ยิงศีรษะ Jerry
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 20
10
10
$8050
ค่าอุปกรณ์
$28450
$9900
เงิน
$22750
$7850
เงินที่ใช้
$10150
00:59 TMB + sausoL hegrenade KENSI
01:01 Jerry mp9 ยิงศีรษะ b0RUP
01:14 zorte deagle ยิงศีรษะ Woro2k
01:24 shalfey deagle ยิงศีรษะ jL
01:27 sausoL + b0RUP ak47 ยิงศีรษะ Jerry
01:27 sausoL ak47 ยิงศีรษะ Norwi
01:27 TMB + Woro2k mac10 shalfey
01:29 sausoL ak47 zorte
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 21
11
10
$28650
ค่าอุปกรณ์
$25300
$450
เงิน
$24600
$27650
เงินที่ใช้
$16100
00:35 shalfey awp b0RUP
00:39 Jerry + Norwi m4a1_silencer TMB
01:46 jL + sausoL ak47 ยิงศีรษะ Norwi
01:46 Jerry m4a1_silencer ยิงศีรษะ jL
01:46 zorte awp sausoL
01:54 Jerry m4a1_silencer Woro2k
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 22
11
11
$30600
ค่าอุปกรณ์
$24900
$9050
เงิน
$7800
$8750
เงินที่ใช้
$24200
00:34 Norwi ak47 Woro2k
01:15 jL + b0RUP ak47 ยิงศีรษะ KENSI
01:20 TMB + Norwi ak47 Jerry
01:27 TMB + b0RUP ak47 ยิงศีรษะ Norwi
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 23
12
11
$32500
ค่าอุปกรณ์
$22450
$4750
เงิน
$20450
$19100
เงินที่ใช้
$5750
00:32 b0RUP mac10 shalfey
00:32 zorte awp b0RUP
00:41 Norwi m4a1_silencer Woro2k
01:29 Norwi hegrenade TMB
01:31 Norwi ak47 jL
01:39 sausoL + jL ak47 ยิงศีรษะ Norwi
01:40 sausoL ak47 ยิงศีรษะ zorte
01:42 Jerry m4a1_silencer ยิงศีรษะ sausoL
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 24
12
12
$30650
ค่าอุปกรณ์
$21800
$6750
เงิน
$3100
$-46250
เงินที่ใช้
$25550
05:09 Norwi m4a1_silencer ยิงศีรษะ TMB
05:09 sausoL + TMB ak47 Norwi
05:10 Woro2k + sausoL awp zorte
05:14 Woro2k awp shalfey
05:57 jL + sausoL ak47 ยิงศีรษะ Jerry
05:58 KENSI awp jL
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 25
12
13
$24950
ค่าอุปกรณ์
$27250
$1750
เงิน
$9500
$12050
เงินที่ใช้
$12400
02:27 sausoL ak47 ยิงศีรษะ Norwi
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 26
12
14
$24600
ค่าอุปกรณ์
$27350
$12100
เงิน
$23700
$4150
เงินที่ใช้
$3700
00:42 jL ak47 KENSI
01:27 TMB + b0RUP ak47 shalfey
01:28 Jerry + shalfey inferno TMB
01:32 Woro2k awp Norwi
01:35 zorte + shalfey awp Woro2k
01:36 sausoL + b0RUP ak47 Jerry
01:52 jL ak47 ยิงศีรษะ zorte
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 27
13
14
1v1
$31100
ค่าอุปกรณ์
$25300
$600
เงิน
$29550
$28900
เงินที่ใช้
$12300
01:28 Woro2k ak47 Norwi
02:11 KENSI m4a1_silencer b0RUP
02:20 shalfey awp jL
02:24 TMB ak47 zorte
02:31 shalfey awp TMB
02:34 KENSI m4a1_silencer sausoL
02:35 Woro2k ak47 KENSI
02:36 Woro2k + sausoL ak47 shalfey
02:46 Jerry m4a1_silencer Woro2k
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 28
13
15
$21900
ค่าอุปกรณ์
$25400
$1600
เงิน
$12850
$16350
เงินที่ใช้
$24600
01:48 Woro2k + sausoL ak47 ยิงศีรษะ zorte
01:52 Jerry m4a1_silencer Woro2k
01:59 TMB + Woro2k ak47 ยิงศีรษะ Norwi
02:00 Jerry + shalfey m4a1_silencer b0RUP
02:00 TMB ak47 ยิงศีรษะ Jerry
02:06 jL ak47 ยิงศีรษะ KENSI
02:15 shalfey ak47 TMB
02:15 jL ak47 shalfey
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 29
13
16
$17200
ค่าอุปกรณ์
$25200
$600
เงิน
$14300
$16900
เงินที่ใช้
$16300
00:40 sausoL ak47 ยิงศีรษะ Jerry
00:41 sausoL ak47 ยิงศีรษะ zorte
00:44 Norwi deagle ยิงศีรษะ b0RUP
00:44 sausoL ak47 ยิงศีรษะ Norwi
00:47 Woro2k ak47 ยิงศีรษะ shalfey
01:01 KENSI famas jL
01:16 Woro2k ak47 KENSI
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
ฆ่า HS% Acc. DMG
ฆ่า HS% Acc. DMG
AK47
KENSI 13
69%
18%
1405
shalfey 8
38%
13%
637
Norwi 7
43%
13%
701
Jerry 6
33%
30%
497
zorte 5
60%
16%
617
sausoL 12
75%
8%
1047
Woro2k 12
25%
28%
1202
jL 11
64%
16%
1024
TMB 7
43%
8%
591
b0RUP 3
67%
7%
427
M4A1-S
Jerry 9
33%
15%
909