ประโยชน์
เฟิร์สคิล
การซื้อขาย
1vX
มัลติคิล
K D A +/- K/D ADR HS% KAST การจัดอันดับ EF FA EBT UD FKD FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1vX 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 3k+ 5k 4K 3k 2k 1k
Team 1
8,650
7
4
3
trashstarcrazy
22 16 2 6 1.40 104.1 41% 65% 1.41 3 0 9.3s 34 1 5 4 2 3 3 1 4 5 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 1 3 2 5
TJ.TrapJackson@SigmaChi
8,650
-422
12 18 6 -6 0.70 76.7 42% 80% 0.97 29 2 83.9s 41 1 3 2 1 1 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
blun thotboz
12 17 3 -5 0.70 67.8 42% 65% 0.84 7 0 28.8s 7 -1 1 2 1 1 0 1 6 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6
mindklone
10 18 1 -8 0.60 51.5 50% 55% 0.59 0 0 0s 0 1 1 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5
bendi
8 18 1 -10 0.40 49.3 38% 55% 0.50 4 0 16.2s 0 0 1 1 1 1 0 0 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
 
Team 2
6,217
13
9
4
LA Zoo | Giraffe(too drunk)
6,956
+118
23 13 5 10 1.80 112.9 30% 85% 1.73 0 0 0s 38 1 4 3 1 3 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 7
LA Zoo | Panda (not drunk)
4,999
+108
20 13 4 7 1.50 89.2 45% 80% 1.48 1 0 2.1s 175 -2 1 3 0 2 1 1 3 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 9
LA Zoo | Gorilla
7,301
+137
19 16 7 3 1.20 101.2 32% 70% 1.33 0 0 0s 156 -2 0 2 0 0 0 2 6 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 5
Gator(1/2 a beer and a dream)
14 11 4 3 1.30 72.9 50% 70% 1.14 3 0 9.7s 6 1 2 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4
LA Zoo | Armadillo(also drunk)
5,610
+345
11 12 13 -1 0.90 67.9 64% 85% 1.13 0 0 0s 242 0 2 2 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 6
ค่าอุปกรณ์
เงิน
เงินที่ใช้
รอบ 1
0
1
$3700
ค่าอุปกรณ์
$2050
$700
เงิน
$2750
$3300
เงินที่ใช้
$1550
00:43 LA Zoo | Armadillo(also drunk) + LA Zoo | Gorilla usp_silencer ยิงศีรษะ trashstarcrazy
00:46 bendi glock ยิงศีรษะ LA Zoo | Armadillo(also drunk)
00:48 LA Zoo | Gorilla + LA Zoo | Armadillo(also drunk) p250 bendi
00:49 TJ.TrapJackson@SigmaChi tec9 ยิงศีรษะ LA Zoo | Gorilla
00:52 LA Zoo | Giraffe(too drunk) usp_silencer ยิงศีรษะ mindklone
00:58 LA Zoo | Giraffe(too drunk) usp_silencer ยิงศีรษะ blun thotboz
01:04 LA Zoo | Giraffe(too drunk) + LA Zoo | Gorilla usp_silencer ยิงศีรษะ TJ.TrapJackson@SigmaChi
01:11 Gator(1/2 a beer and a dream) + TJ.TrapJackson@SigmaChi usp_silencer ยิงศีรษะ LA Zoo | Panda (not drunk)
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 2
0
2
1v1
$5600
ค่าอุปกรณ์
$3350
$10100
เงิน
$19700
$6800
เงินที่ใช้
$1100
00:40 LA Zoo | Panda (not drunk) + Gator(1/2 a beer and a dream) usp_silencer ยิงศีรษะ blun thotboz
00:42 bendi tec9 LA Zoo | Panda (not drunk)
00:42 LA Zoo | Giraffe(too drunk) tec9 TJ.TrapJackson@SigmaChi
00:43 LA Zoo | Gorilla + LA Zoo | Panda (not drunk) nova bendi
00:45 trashstarcrazy + TJ.TrapJackson@SigmaChi tec9 LA Zoo | Giraffe(too drunk)
00:47 LA Zoo | Gorilla + Gator(1/2 a beer and a dream) nova trashstarcrazy
00:51 mindklone tec9 ยิงศีรษะ LA Zoo | Gorilla
00:59 mindklone tec9 Gator(1/2 a beer and a dream)
01:00 LA Zoo | Armadillo(also drunk) + LA Zoo | Gorilla usp_silencer mindklone
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 3
0
3
$17600
ค่าอุปกรณ์
$15500
$4900
เงิน
$21750
$16600
เงินที่ใช้
$18000
00:29 LA Zoo | Giraffe(too drunk) m4a1_silencer ยิงศีรษะ trashstarcrazy
00:36 TJ.TrapJackson@SigmaChi ssg08 LA Zoo | Giraffe(too drunk)
00:39 LA Zoo | Gorilla nova ยิงศีรษะ TJ.TrapJackson@SigmaChi
00:41 mindklone ak47 LA Zoo | Gorilla
00:59 Gator(1/2 a beer and a dream) famas blun thotboz
00:59 Gator(1/2 a beer and a dream) famas ยิงศีรษะ mindklone
01:16 LA Zoo | Panda (not drunk) + LA Zoo | Armadillo(also drunk) m4a1_silencer bendi
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 4
1
3
$17650
ค่าอุปกรณ์
$19700
$3150
เงิน
$30750
$17150
เงินที่ใช้
$9200
00:40 bendi galilar ยิงศีรษะ LA Zoo | Gorilla
00:47 trashstarcrazy deagle ยิงศีรษะ LA Zoo | Panda (not drunk)
00:59 blun thotboz ak47 ยิงศีรษะ LA Zoo | Armadillo(also drunk)
01:00 LA Zoo | Giraffe(too drunk) + LA Zoo | Panda (not drunk) ak47 TJ.TrapJackson@SigmaChi
01:03 trashstarcrazy + TJ.TrapJackson@SigmaChi m4a1_silencer ยิงศีรษะ LA Zoo | Giraffe(too drunk)
01:03 bendi galilar Gator(1/2 a beer and a dream)
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 5
2
3
$24600
ค่าอุปกรณ์
$22350
$13350
เงิน
$16700
$7550
เงินที่ใช้
$21350
00:51 mindklone m4a1_silencer Gator(1/2 a beer and a dream)
00:54 LA Zoo | Panda (not drunk) m4a1_silencer bendi
00:55 LA Zoo | Panda (not drunk) m4a1_silencer ยิงศีรษะ blun thotboz
00:56 trashstarcrazy + blun thotboz ak47 LA Zoo | Panda (not drunk)
01:07 mindklone m4a1_silencer LA Zoo | Gorilla
01:17 mindklone + trashstarcrazy m4a1_silencer LA Zoo | Giraffe(too drunk)
01:23 LA Zoo | Armadillo(also drunk) + LA Zoo | Giraffe(too drunk) m4a1_silencer ยิงศีรษะ mindklone
01:30 trashstarcrazy ak47 LA Zoo | Armadillo(also drunk)
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 6
2
4
$24400
ค่าอุปกรณ์
$19750
$16150
เงิน
$8350
$15250
เงินที่ใช้
$18750
00:40 LA Zoo | Giraffe(too drunk) m4a1_silencer trashstarcrazy
00:40 blun thotboz ak47 ยิงศีรษะ LA Zoo | Giraffe(too drunk)
00:42 blun thotboz ak47 ยิงศีรษะ LA Zoo | Gorilla
01:06 LA Zoo | Panda (not drunk) m4a1_silencer blun thotboz
01:26 LA Zoo | Panda (not drunk) m4a1_silencer bendi
01:29 TJ.TrapJackson@SigmaChi ak47 ยิงทะลุกำแพง LA Zoo | Armadillo(also drunk)
01:32 LA Zoo | Panda (not drunk) m4a1_silencer mindklone
01:37 LA Zoo | Panda (not drunk) + LA Zoo | Armadillo(also drunk) m4a1_silencer ยิงศีรษะ TJ.TrapJackson@SigmaChi
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 7
2
5
$13150
ค่าอุปกรณ์
$18350
$14400
เงิน
$16050
$15850
เงินที่ใช้
$11650
00:44 blun thotboz + TJ.TrapJackson@SigmaChi mac10 LA Zoo | Armadillo(also drunk)
00:46 LA Zoo | Gorilla mp7 ยิงศีรษะ ยิงทะลุกำแพง TJ.TrapJackson@SigmaChi
00:47 LA Zoo | Gorilla + LA Zoo | Armadillo(also drunk) mp7 trashstarcrazy
00:49 LA Zoo | Giraffe(too drunk) ak47 bendi
00:49 blun thotboz mac10 ยิงศีรษะ LA Zoo | Giraffe(too drunk)
00:53 LA Zoo | Panda (not drunk) + LA Zoo | Giraffe(too drunk) m4a1_silencer blun thotboz
00:53 LA Zoo | Gorilla mp7 mindklone
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 8
2
6
$16700
ค่าอุปกรณ์
$26450
$8000
เงิน
$18250
$18100
เงินที่ใช้
$14850
00:53 Gator(1/2 a beer and a dream) + blun thotboz m4a1 bendi
01:00 Gator(1/2 a beer and a dream) + LA Zoo | Armadillo(also drunk) m4a1 mindklone
01:03 LA Zoo | Gorilla ak47 trashstarcrazy
01:05 LA Zoo | Panda (not drunk) + LA Zoo | Gorilla m4a1_silencer blun thotboz
01:09 TJ.TrapJackson@SigmaChi ak47 LA Zoo | Panda (not drunk)
01:09 LA Zoo | Armadillo(also drunk) + LA Zoo | Gorilla inferno TJ.TrapJackson@SigmaChi
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 9
2
7
$16250
ค่าอุปกรณ์
$24950
$5550
เงิน
$30800
$18750
เงินที่ใช้
$-14250
00:30 trashstarcrazy ak47 ยิงศีรษะ LA Zoo | Armadillo(also drunk)
01:13 LA Zoo | Panda (not drunk) m4a1_silencer ยิงศีรษะ bendi
01:13 mindklone + bendi ak47 ยิงศีรษะ LA Zoo | Panda (not drunk)
01:16 LA Zoo | Gorilla ak47 ยิงศีรษะ mindklone
01:18 Gator(1/2 a beer and a dream) + LA Zoo | Gorilla m4a1 trashstarcrazy
01:22 Gator(1/2 a beer and a dream) m4a1 ยิงศีรษะ TJ.TrapJackson@SigmaChi
01:25 LA Zoo | Gorilla ak47 blun thotboz
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 10
2
8
$19200
ค่าอุปกรณ์
$24850
$1050
เงิน
$33450
$18400
เงินที่ใช้
$12200
00:53 LA Zoo | Giraffe(too drunk) awp TJ.TrapJackson@SigmaChi
00:56 blun thotboz nova ยิงศีรษะ LA Zoo | Gorilla
01:19 LA Zoo | Armadillo(also drunk) + LA Zoo | Gorilla m4a1_silencer ยิงศีรษะ blun thotboz
01:32 LA Zoo | Armadillo(also drunk) m4a1_silencer ยิงศีรษะ mindklone
01:38 bendi + blun thotboz ak47 Gator(1/2 a beer and a dream)
01:41 LA Zoo | Giraffe(too drunk) + Gator(1/2 a beer and a dream) awp ยิงศีรษะ bendi
01:42 LA Zoo | Armadillo(also drunk) + LA Zoo | Giraffe(too drunk) m4a1_silencer ยิงศีรษะ trashstarcrazy
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 11
2
9
1v1
$22300
ค่าอุปกรณ์
$29300
$2250
เงิน
$38450
$21300
เงินที่ใช้
$14550
00:52 trashstarcrazy + TJ.TrapJackson@SigmaChi ak47 LA Zoo | Gorilla
00:52 LA Zoo | Panda (not drunk) ak47 ยิงศีรษะ trashstarcrazy
01:13 bendi ak47 LA Zoo | Armadillo(also drunk)
01:30 LA Zoo | Giraffe(too drunk) awp ยิงศีรษะ blun thotboz
01:31 Gator(1/2 a beer and a dream) awp mindklone
01:34 LA Zoo | Panda (not drunk) + LA Zoo | Armadillo(also drunk) ak47 bendi
01:40 TJ.TrapJackson@SigmaChi ak47 LA Zoo | Giraffe(too drunk)
01:45 TJ.TrapJackson@SigmaChi ak47 ยิงศีรษะ LA Zoo | Panda (not drunk)
01:52 Gator(1/2 a beer and a dream) ak47 ยิงศีรษะ TJ.TrapJackson@SigmaChi
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 12
3
9
1v1
$16300
ค่าอุปกรณ์
$24550
$9450
เงิน
$39650
$22400
เงินที่ใช้
$44400
01:14 TJ.TrapJackson@SigmaChi ak47 ยิงศีรษะ LA Zoo | Panda (not drunk)
01:17 LA Zoo | Gorilla m4a1 TJ.TrapJackson@SigmaChi
01:18 LA Zoo | Gorilla m4a1 trashstarcrazy
01:19 LA Zoo | Gorilla m4a1 ยิงศีรษะ mindklone
01:20 blun thotboz sg556 LA Zoo | Gorilla
01:27 bendi ak47 Gator(1/2 a beer and a dream)
01:58 blun thotboz sg556 LA Zoo | Armadillo(also drunk)
01:59 LA Zoo | Giraffe(too drunk) awp bendi
02:04 LA Zoo | Giraffe(too drunk) + LA Zoo | Armadillo(also drunk) awp blun thotboz
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 13
4
9
$4300
ค่าอุปกรณ์
$2300
$500
เงิน
$2700
$3500
เงินที่ใช้
$-50100
00:39 TJ.TrapJackson@SigmaChi usp_silencer ยิงศีรษะ LA Zoo | Panda (not drunk)
00:59 mindklone usp_silencer ยิงศีรษะ LA Zoo | Armadillo(also drunk)
01:14 trashstarcrazy usp_silencer ยิงศีรษะ LA Zoo | Gorilla
01:15 LA Zoo | Giraffe(too drunk) + LA Zoo | Armadillo(also drunk) glock mindklone
01:35 TJ.TrapJackson@SigmaChi usp_silencer ยิงศีรษะ LA Zoo | Giraffe(too drunk)
01:41 Gator(1/2 a beer and a dream) tec9 trashstarcrazy
01:42 blun thotboz + trashstarcrazy p250 Gator(1/2 a beer and a dream)
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 14
5
9
1v1
$15100
ค่าอุปกรณ์
$2400
$5600
เงิน
$12000
$12650
เงินที่ใช้
$-10550
00:35 LA Zoo | Armadillo(also drunk) p250 ยิงศีรษะ TJ.TrapJackson@SigmaChi
00:40 mindklone nova ยิงศีรษะ LA Zoo | Gorilla
00:42 trashstarcrazy ssg08 LA Zoo | Panda (not drunk)
00:58 LA Zoo | Armadillo(also drunk) mp9 mindklone
01:04 blun thotboz + TJ.TrapJackson@SigmaChi mag7 LA Zoo | Armadillo(also drunk)
01:14 LA Zoo | Giraffe(too drunk) + LA Zoo | Armadillo(also drunk) nova ยิงศีรษะ blun thotboz
01:49 trashstarcrazy usp_silencer ยิงศีรษะ Gator(1/2 a beer and a dream)
01:53 LA Zoo | Giraffe(too drunk) nova bendi
02:05 trashstarcrazy usp_silencer ยิงศีรษะ LA Zoo | Giraffe(too drunk)
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 15
5
10
$24450
ค่าอุปกรณ์
$22750
$3400
เงิน
$9250
$22700
เงินที่ใช้
$84500
00:47 LA Zoo | Giraffe(too drunk) awp trashstarcrazy
01:08 LA Zoo | Gorilla ak47 mindklone
01:08 LA Zoo | Gorilla + LA Zoo | Panda (not drunk) ak47 bendi
01:18 TJ.TrapJackson@SigmaChi m4a1_silencer Gator(1/2 a beer and a dream)
01:20 TJ.TrapJackson@SigmaChi m4a1_silencer LA Zoo | Gorilla
01:23 LA Zoo | Panda (not drunk) + LA Zoo | Armadillo(also drunk) ak47 ยิงทะลุกำแพง blun thotboz
01:38 LA Zoo | Giraffe(too drunk) awp TJ.TrapJackson@SigmaChi
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 16
5
11
$5500
ค่าอุปกรณ์
$23400
$5500
เงิน
$17350
$7400
เงินที่ใช้
$-52100
01:00 Gator(1/2 a beer and a dream) ak47 ยิงศีรษะ blun thotboz
01:15 Gator(1/2 a beer and a dream) ak47 ยิงศีรษะ mindklone
01:21 bendi deagle ยิงศีรษะ LA Zoo | Gorilla
01:25 LA Zoo | Panda (not drunk) + LA Zoo | Giraffe(too drunk) ak47 ยิงศีรษะ bendi
01:31 LA Zoo | Giraffe(too drunk) awp TJ.TrapJackson@SigmaChi
01:33 LA Zoo | Giraffe(too drunk) awp trashstarcrazy
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 17
6
11
$13300
ค่าอุปกรณ์
$23650
$1100
เงิน
$29800
$12300
เงินที่ใช้
$36650
01:01 trashstarcrazy usp_silencer ยิงศีรษะ LA Zoo | Giraffe(too drunk)
01:18 LA Zoo | Gorilla + LA Zoo | Panda (not drunk) galilar ยิงศีรษะ TJ.TrapJackson@SigmaChi
01:19 trashstarcrazy awp ยิงศีรษะ LA Zoo | Armadillo(also drunk)
01:23 Gator(1/2 a beer and a dream) ak47 blun thotboz
01:24 trashstarcrazy + TJ.TrapJackson@SigmaChi awp ยิงศีรษะ LA Zoo | Gorilla
01:29 LA Zoo | Panda (not drunk) ak47 bendi
01:32 mindklone mp9 ยิงศีรษะ LA Zoo | Panda (not drunk)
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 18
6
12
$19450
ค่าอุปกรณ์
$17300
$6400
เงิน
$23400
$12250
เงินที่ใช้
$46900
00:31 trashstarcrazy awp LA Zoo | Giraffe(too drunk)
00:55 Gator(1/2 a beer and a dream) ak47 ยิงศีรษะ mindklone
00:59 blun thotboz mp9 Gator(1/2 a beer and a dream)
01:06 LA Zoo | Gorilla ak47 ยิงศีรษะ trashstarcrazy
01:12 LA Zoo | Panda (not drunk) ak47 ยิงศีรษะ blun thotboz
01:16 LA Zoo | Panda (not drunk) ak47 ยิงศีรษะ bendi
01:24 LA Zoo | Panda (not drunk) + Gator(1/2 a beer and a dream) ak47 ยิงศีรษะ TJ.TrapJackson@SigmaChi
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 19
7
12
$13200
ค่าอุปกรณ์
$24350
$1300
เงิน
$25300
$12600
เงินที่ใช้
$12350
00:38 trashstarcrazy m4a1 ยิงทะลุกำแพง LA Zoo | Giraffe(too drunk)
00:45 trashstarcrazy m4a1 Gator(1/2 a beer and a dream)
01:05 LA Zoo | Panda (not drunk) ak47 bendi
01:11 trashstarcrazy awp LA Zoo | Panda (not drunk)
01:18 LA Zoo | Armadillo(also drunk) galilar ยิงศีรษะ TJ.TrapJackson@SigmaChi
01:19 trashstarcrazy + TJ.TrapJackson@SigmaChi awp LA Zoo | Armadillo(also drunk)
01:21 LA Zoo | Gorilla hegrenade mindklone
01:30 LA Zoo | Gorilla ak47 trashstarcrazy
01:30 blun thotboz + mindklone m4a1 LA Zoo | Gorilla
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 20
7
13
1v1
$20700
ค่าอุปกรณ์
$20100
$11900
เงิน
$36450
$15900
เงินที่ใช้
$19700
00:46 TJ.TrapJackson@SigmaChi + blun thotboz famas LA Zoo | Panda (not drunk)
01:13 Gator(1/2 a beer and a dream) + LA Zoo | Giraffe(too drunk) mac10 ยิงศีรษะ blun thotboz
01:28 LA Zoo | Giraffe(too drunk) + LA Zoo | Armadillo(also drunk) ak47 TJ.TrapJackson@SigmaChi
01:32 trashstarcrazy awp Gator(1/2 a beer and a dream)
01:34 LA Zoo | Giraffe(too drunk) + LA Zoo | Armadillo(also drunk) ak47 mindklone
01:36 LA Zoo | Giraffe(too drunk) + LA Zoo | Armadillo(also drunk) ak47 bendi
01:50 trashstarcrazy awp LA Zoo | Gorilla
01:53 trashstarcrazy awp LA Zoo | Giraffe(too drunk)
02:14 LA Zoo | Armadillo(also drunk) ak47 trashstarcrazy
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
ฆ่า HS% Acc. DMG
ฆ่า HS% Acc. DMG
AK47
TJ.TrapJackson@SigmaChi 5
40%
19%
565
trashstarcrazy 4
25%
19%
368
blun thotboz 3
100%
13%
401
bendi 3
0%
20%
263
mindklone 2
50%
23%
264
LA Zoo | Panda (not drunk) 9
56%
18%
822
LA Zoo | Gorilla 7
29%
15%
881
LA Zoo | Giraffe(too drunk) 5
0%
25%
479
Gator(1/2 a beer and a dream) 5
80%
19%
544
LA Zoo | Armadillo(also drunk) 1
0%
13%
104
M4A1-S
mindklone 3
0%
29%
263
TJ.TrapJackson@SigmaChi 2
0%
44%
195
trashstarcrazy 1
100%
11%
73
bendi 0
0%
0%
0
LA Zoo | Panda (not drunk) 10
30%
23%
637
LA Zoo | Armadillo(also drunk) 4
100%
23%
384
LA Zoo | Giraffe(too drunk) 2
50%
33%
260
Gator(1/2 a beer and a dream) 0
0%
25%
31
AWP
trashstarcrazy 8
25%
50%
684
LA Zoo | Giraffe(too drunk) 9
22%
65%
899
Gator(1/2 a beer and a dream) 1
0%
20%
100
USP
trashstarcrazy 4
100%
25%
371
TJ.TrapJackson@SigmaChi 2
100%
40%
198
mindklone 1
100%
14%
100
LA Zoo | Giraffe(too drunk) 3
100%
21%
260
LA Zoo | Armadillo(also drunk) 2
50%
19%
96
LA Zoo | Panda (not drunk) 1
100%
27%
104
Gator(1/2 a beer and a dream) 0
0%
12%
76
M4A4
trashstarcrazy 2
0%
31%
199
blun thotboz 1
0%
13%
110
bendi 0
0%
6%
22
Gator(1/2 a beer and a dream) 4
25%
16%
283
LA Zoo | Gorilla 3
33%
25%
314
Tec9
mindklone 2
50%
23%
172
trashstarcrazy 1
0%
15%
45
TJ.TrapJackson@SigmaChi 1
100%
23%
186
bendi 1
0%
23%
150
LA Zoo | Giraffe(too drunk) 1
0%
24%
99
Gator(1/2 a beer and a dream) 1
0%
15%
124
LA Zoo | Armadillo(also drunk) 0
0%
0%
0
Nova
blun thotboz 1
100%
100%
196
mindklone 1
100%
100%
100
LA Zoo | Gorilla 3
33%
100%
302
LA Zoo | Giraffe(too drunk) 2
50%
100%
169
Galil
bendi 2
50%
18%
287
LA Zoo | Gorilla 1
100%
12%
62
LA Zoo | Armadillo(also drunk) 1
100%
8%
137
MP9
blun thotboz 1
0%
17%
72
mindklone 1
100%
13%
99
trashstarcrazy 0
0%
0%
0
TJ.TrapJackson@SigmaChi 0
0%
17%
125
LA Zoo | Armadillo(also drunk) 1
0%
27%
120
Famas
TJ.TrapJackson@SigmaChi 1
0%
12%
60
trashstarcrazy 0
0%
100%
45
mindklone 0
0%
0%
0
bendi 0
0%
3%
19
Gator(1/2 a beer and a dream) 2
50%
18%
195
LA Zoo | Armadillo(also drunk) 0
0%
17%
93
Mac10
blun thotboz 2
50%
26%
201
bendi 0
0%
0%
0
Gator(1/2 a beer and a dream) 1
100%
10%
69
p250
blun thotboz 1
0%
23%
39
LA Zoo | Gorilla 1
0%
30%
63
LA Zoo | Armadillo(also drunk) 1
100%
50%
100
MP7
LA Zoo | Gorilla 3
33%
34%
235
Deagle
trashstarcrazy 1
100%
25%