ประโยชน์
เฟิร์สคิล
การซื้อขาย
1vX
มัลติคิล
K D A +/- K/D ADR HS% KAST การจัดอันดับ EF FA EBT UD FKD FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1vX 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 3k+ 5k 4K 3k 2k 1k
Team 1
3,980
11
7
4
Jeff, Flying Camel of Justice
24 17 7 7 1.40 111.8 33% 79.2% 1.52 7 0 18.5s 126 -1 1 2 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 9
Grond
4,008
-120
21 19 8 2 1.10 105 33% 79.2% 1.35 3 0 9s 231 2 4 2 0 2 4 0 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 10
fleure
4,140
-121
22 20 1 2 1.10 70.1 27% 66.7% 1.13 0 0 0s 6 5 6 1 4 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 3 3 7
FrenchFries
3,791
-124
15 16 2 -1 0.90 66.5 33% 70.8% 0.99 0 0 0s 5 1 2 1 1 1 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11
Stendo
11 20 3 -9 0.60 46.5 27% 50% 0.54 1 0 4.6s 65 -1 2 3 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9
 
Team 2
4,272
13
8
5
Tokium
27 16 4 11 1.70 107.8 56% 66.7% 1.54 9 0 38.7s 245 0 2 2 0 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 4 1 0 3 3 7
bitch sit on my face i attack th
24 19 6 5 1.30 100 42% 83.3% 1.47 4 0 17.2s 0 -2 1 3 1 3 0 0 3 5 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 3 2 7
NaimA
4,161
+122
17 22 11 -5 0.80 86.7 29% 79.2% 1.09 0 0 0s 71 -1 4 5 2 2 2 3 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 7
Yum Yum Child
3,313
+236
13 18 1 -5 0.70 48.2 15% 62.5% 0.75 0 0 0s 27 -2 0 2 0 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 8
Chron0s
5,341
+160
10 20 7 -10 0.50 61.2 30% 62.5% 0.66 3 0 9.6s 153 -1 2 3 0 2 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
ค่าอุปกรณ์
เงิน
เงินที่ใช้
รอบ 1
1
0
1v1
$1650
ค่าอุปกรณ์
$2850
$3350
เงิน
$1750
$1800
เงินที่ใช้
$2250
00:50 fleure + Grond glock Tokium
00:54 bitch sit on my face i attack th usp_silencer ยิงศีรษะ Stendo
00:57 Jeff, Flying Camel of Justice glock ยิงศีรษะ NaimA
00:57 Yum Yum Child + Tokium usp_silencer Grond
00:58 bitch sit on my face i attack th + Tokium usp_silencer Jeff, Flying Camel of Justice
00:58 fleure knife_t Yum Yum Child
01:01 FrenchFries glock ยิงศีรษะ Chron0s
01:38 bitch sit on my face i attack th usp_silencer ยิงศีรษะ FrenchFries
01:50 fleure + FrenchFries glock bitch sit on my face i attack th
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 2
1
1
1v1
$14350
ค่าอุปกรณ์
$8800
$8100
เงิน
$4650
$13350
เงินที่ใช้
$8000
00:35 Chron0s usp_silencer FrenchFries
00:37 Stendo mac10 ยิงศีรษะ Chron0s
00:40 NaimA negev ยิงศีรษะ fleure
00:41 Grond ssg08 NaimA
00:41 Yum Yum Child usp_silencer Stendo
01:23 Tokium mp9 Jeff, Flying Camel of Justice
01:28 Grond + Tokium ssg08 Yum Yum Child
01:46 Grond glock ยิงศีรษะ bitch sit on my face i attack th
02:01 Tokium + NaimA mp9 Grond
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 3
1
2
$11600
ค่าอุปกรณ์
$20950
$5800
เงิน
$5400
$12700
เงินที่ใช้
$17400
00:45 fleure p250 ยิงศีรษะ NaimA
01:00 Chron0s m4a1_silencer ยิงศีรษะ Stendo
01:02 Tokium + NaimA m4a1_silencer fleure
01:18 FrenchFries ak47 Tokium
01:24 bitch sit on my face i attack th ssg08 Grond
01:27 Jeff, Flying Camel of Justice tec9 ยิงศีรษะ bitch sit on my face i attack th
01:40 Yum Yum Child + bitch sit on my face i attack th negev Jeff, Flying Camel of Justice
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 4
1
3
$12900
ค่าอุปกรณ์
$23250
$9350
เงิน
$9950
$12950
เงินที่ใช้
$14450
00:46 Tokium mp9 fleure
00:57 NaimA m4a1_silencer FrenchFries
01:05 Grond deagle ยิงศีรษะ NaimA
01:11 Yum Yum Child negev Jeff, Flying Camel of Justice
01:15 Tokium ak47 ยิงศีรษะ Grond
01:17 bitch sit on my face i attack th m4a1 Stendo
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 5
2
3
1v1
$10200
ค่าอุปกรณ์
$26250
$8850
เงิน
$21900
$10450
เงินที่ใช้
$2050
00:35 NaimA m4a1 Stendo
00:35 Grond + Stendo deagle NaimA
00:37 fleure mac10 Yum Yum Child
00:41 Tokium ak47 fleure
01:07 Jeff, Flying Camel of Justice glock ยิงศีรษะ bitch sit on my face i attack th
01:11 Chron0s m4a1_silencer Jeff, Flying Camel of Justice
01:19 FrenchFries + Grond ak47 Chron0s
01:24 Tokium ak47 ยิงศีรษะ FrenchFries
01:33 Grond + fleure deagle ยิงศีรษะ Tokium
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 6
2
4
$18700
ค่าอุปกรณ์
$21400
$8150
เงิน
$9700
$21400
เงินที่ใช้
$25500
00:32 Chron0s m4a1_silencer Grond
00:32 Chron0s m4a1_silencer ยิงศีรษะ Stendo
00:41 Jeff, Flying Camel of Justice ak47 Chron0s
00:50 NaimA famas ยิงศีรษะ fleure
00:51 bitch sit on my face i attack th m4a1_silencer FrenchFries
01:07 Tokium m4a1_silencer Jeff, Flying Camel of Justice
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 7
2
5
$6150
ค่าอุปกรณ์
$25900
$8500
เงิน
$17600
$-9350
เงินที่ใช้
$-15600
01:10 Tokium ak47 Stendo
01:15 Tokium + NaimA ak47 ยิงศีรษะ fleure
01:16 Jeff, Flying Camel of Justice deagle ยิงศีรษะ NaimA
01:22 Chron0s m4a1_silencer FrenchFries
01:34 Yum Yum Child ak47 ยิงศีรษะ Grond
01:47 Tokium ak47 ยิงศีรษะ Jeff, Flying Camel of Justice
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 8
2
6
$19200
ค่าอุปกรณ์
$25200
$2400
เงิน
$27600
$33500
เงินที่ใช้
$32750
00:38 FrenchFries + Grond galilar Chron0s
00:53 NaimA m4a1_silencer Stendo
00:53 Grond tec9 Yum Yum Child
01:00 bitch sit on my face i attack th ak47 ยิงศีรษะ Jeff, Flying Camel of Justice
01:09 Grond ak47 ยิงศีรษะ NaimA
01:12 Tokium + Chron0s ak47 Grond
01:16 bitch sit on my face i attack th + Chron0s ak47 ยิงศีรษะ FrenchFries
01:25 bitch sit on my face i attack th + Chron0s ak47 ยิงศีรษะ fleure
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 9
2
7
$21700
ค่าอุปกรณ์
$27350
$1400
เงิน
$28950
$20700
เงินที่ใช้
$17350
00:41 fleure + Stendo ak47 NaimA
00:50 Tokium m4a1_silencer ยิงศีรษะ fleure
00:51 Tokium + NaimA m4a1_silencer ยิงศีรษะ FrenchFries
00:59 Chron0s + NaimA m4a1_silencer Stendo
01:02 Grond ak47 Chron0s
01:08 Tokium + Chron0s m4a1_silencer Grond
01:46 bitch sit on my face i attack th ak47 ยิงศีรษะ Jeff, Flying Camel of Justice
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 10
3
7
$16850
ค่าอุปกรณ์
$26250
$3150
เงิน
$33200
$15850
เงินที่ใช้
$13500
00:33 fleure ak47 ยิงศีรษะ Yum Yum Child
00:37 Stendo galilar ยิงศีรษะ NaimA
00:39 fleure ak47 ยิงศีรษะ ยิงทะลุกำแพง Tokium
00:48 Grond ssg08 Chron0s
00:56 bitch sit on my face i attack th + Chron0s ak47 Grond
00:57 bitch sit on my face i attack th + Tokium ak47 ยิงศีรษะ fleure
00:58 FrenchFries ak47 ยิงศีรษะ bitch sit on my face i attack th
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 11
3
8
1v1
$24050
ค่าอุปกรณ์
$26050
$10400
เงิน
$15750
$10800
เงินที่ใช้
$25650
00:47 NaimA aug Grond
00:51 fleure ak47 Chron0s
00:51 NaimA aug ยิงศีรษะ Stendo
00:52 Yum Yum Child + Chron0s p90 fleure
01:08 Jeff, Flying Camel of Justice ak47 ยิงศีรษะ Tokium
02:06 FrenchFries + Jeff, Flying Camel of Justice ak47 ยิงศีรษะ bitch sit on my face i attack th
02:15 NaimA + bitch sit on my face i attack th aug FrenchFries
02:16 Jeff, Flying Camel of Justice ak47 NaimA
02:16 Yum Yum Child m4a1 Jeff, Flying Camel of Justice
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 12
4
8
$27050
ค่าอุปกรณ์
$30150
$4750
เงิน
$7200
$26250
เงินที่ใช้
$27250
00:43 Stendo awp NaimA
00:49 Chron0s + NaimA scar20 Stendo
00:55 Jeff, Flying Camel of Justice awp Chron0s
01:02 Tokium scar20 ยิงศีรษะ FrenchFries
01:03 Grond awp ยิงศีรษะ bitch sit on my face i attack th
01:16 Yum Yum Child m4a1 fleure
01:40 Jeff, Flying Camel of Justice awp Tokium
01:52 Jeff, Flying Camel of Justice awp Yum Yum Child
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 13
4
9
$2900
ค่าอุปกรณ์
$3250
$2100
เงิน
$1550
$-29100
เงินที่ใช้
$2600
00:47 NaimA glock ยิงศีรษะ Jeff, Flying Camel of Justice
00:54 Grond usp_silencer ยิงศีรษะ bitch sit on my face i attack th
00:56 Tokium glock ยิงศีรษะ Grond
00:57 NaimA glock fleure
01:24 Stendo + Grond usp_silencer Tokium
01:29 Chron0s p250 ยิงศีรษะ Stendo
01:40 NaimA + Yum Yum Child glock FrenchFries
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 14
4
10
1v5
$5350
ค่าอุปกรณ์
$14250
$6550
เงิน
$6300
$37850
เงินที่ใช้
$14250
00:35 FrenchFries deagle ยิงศีรษะ Chron0s
00:49 fleure deagle NaimA
00:56 fleure ak47 Yum Yum Child
00:57 Stendo p250 Tokium
00:57 bitch sit on my face i attack th + NaimA galilar fleure
01:00 bitch sit on my face i attack th galilar ยิงศีรษะ Grond
01:07 bitch sit on my face i attack th + NaimA ak47 FrenchFries
01:12 bitch sit on my face i attack th ak47 Stendo
02:30 Jeff, Flying Camel of Justice + Stendo usp_silencer bitch sit on my face i attack th
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 15
5
10
$14800
ค่าอุปกรณ์
$19950
$10450
เงิน
$5250
$13250
เงินที่ใช้
$18950
00:42 bitch sit on my face i attack th ak47 ยิงศีรษะ Jeff, Flying Camel of Justice
00:44 fleure + FrenchFries deagle Chron0s
00:52 Grond ssg08 NaimA
00:52 fleure + Grond ak47 ยิงศีรษะ Tokium
01:08 fleure + Jeff, Flying Camel of Justice ak47 ยิงทะลุกำแพง bitch sit on my face i attack th
01:35 Stendo ak47 Yum Yum Child
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 16
6
10
$27200
ค่าอุปกรณ์
$8000
$13950
เงิน
$5150
$9400
เงินที่ใช้
$-33800
00:32 Grond ak47 ยิงศีรษะ NaimA
00:33 Grond ak47 Chron0s
00:34 bitch sit on my face i attack th + NaimA deagle Grond
00:37 Stendo + Grond ak47 bitch sit on my face i attack th
00:39 Yum Yum Child nova fleure
00:49 Jeff, Flying Camel of Justice ak47 Yum Yum Child
01:12 Tokium + bitch sit on my face i attack th ak47 ยิงศีรษะ Stendo
01:52 Jeff, Flying Camel of Justice ak47 Tokium
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 17
7
10
$31350
ค่าอุปกรณ์
$8850
$11350
เงิน
$7700
$20650
เงินที่ใช้
$51950
00:35 Grond + Jeff, Flying Camel of Justice awp bitch sit on my face i attack th
00:42 Jeff, Flying Camel of Justice ak47 Tokium
01:07 Jeff, Flying Camel of Justice ak47 Yum Yum Child
01:08 Jeff, Flying Camel of Justice ak47 NaimA
01:17 Stendo awp Chron0s
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 18
7
11
1v2
$33350
ค่าอุปกรณ์
$15250
$25300
เงิน
$2950
$-44750
เงินที่ใช้
$14750
00:31 Grond awp bitch sit on my face i attack th
00:32 fleure awp Chron0s
00:39 Grond awp NaimA
00:53 Tokium mac10 Grond
01:13 Tokium mac10 ยิงศีรษะ FrenchFries
01:56 Tokium mac10 Stendo
02:00 Jeff, Flying Camel of Justice ak47 ยิงศีรษะ Yum Yum Child
02:10 Tokium mac10 ยิงศีรษะ fleure
02:20 Tokium + NaimA mac10 ยิงศีรษะ Jeff, Flying Camel of Justice
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 19
8
11
$25400
ค่าอุปกรณ์
$19750
$8500
เงิน
$9500
$72950
เงินที่ใช้
$14400
00:42 Jeff, Flying Camel of Justice m4a1 Tokium
00:43 Chron0s galilar Stendo
00:46 fleure + Grond awp bitch sit on my face i attack th
00:46 Yum Yum Child negev fleure
01:03 Grond xm1014 NaimA
01:08 FrenchFries m4a1_silencer Chron0s
01:38 Jeff, Flying Camel of Justice m4a1 ยิงศีรษะ Yum Yum Child
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 20
9
11
1v1
$28450
ค่าอุปกรณ์
$13250
$13500
เงิน
$5450
$13950
เงินที่ใช้
$15350
00:46 fleure m4a1 Chron0s
00:55 NaimA mp5sd fleure
01:01 FrenchFries m4a1_silencer bitch sit on my face i attack th
01:04 Yum Yum Child + bitch sit on my face i attack th galilar FrenchFries
01:20 Grond awp NaimA
01:22 Yum Yum Child galilar Grond
01:29 Stendo + Jeff, Flying Camel of Justice m4a1 Tokium
01:46 Yum Yum Child galilar ยิงศีรษะ Jeff, Flying Camel of Justice
01:48 Stendo + Jeff, Flying Camel of Justice m4a1 Yum Yum Child
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 21
10
11
$23950
ค่าอุปกรณ์
$12100
$10850
เงิน
$4950
$23100
เงินที่ใช้
$13900
00:43 Stendo m4a1 ยิงศีรษะ bitch sit on my face i attack th
00:45 Jeff, Flying Camel of Justice m4a1 Chron0s
00:46 NaimA + Chron0s galilar Stendo
00:49 Jeff, Flying Camel of Justice m4a1 Yum Yum Child
00:51 Tokium mac10 ยิงศีรษะ fleure
00:53 Jeff, Flying Camel of Justice m4a1 NaimA
00:54 FrenchFries m4a1_silencer Tokium
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 22
10
12
1v1
$28750
ค่าอุปกรณ์
$12750
$11600
เงิน
$5800
$12600
เงินที่ใช้
$11950
00:32 Grond awp NaimA
00:38 FrenchFries m4a1_silencer ยิงทะลุกำแพง Chron0s
00:42 bitch sit on my face i attack th + Tokium ssg08 Grond
00:48 Tokium glock ยิงศีรษะ fleure
01:08 bitch sit on my face i attack th glock Stendo
01:14 FrenchFries m4a1_silencer bitch sit on my face i attack th
01:21 Tokium + bitch sit on my face i attack th mac10 FrenchFries
01:29 Jeff, Flying Camel of Justice m4a1 Yum Yum Child
01:52 Tokium mac10 ยิงศีรษะ Jeff, Flying Camel of Justice
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 23
11
12
$16250
ค่าอุปกรณ์
$21200
$4150
เงิน
$7600
$18850
เงินที่ใช้
$16650
00:38 NaimA galilar Stendo
00:45 fleure + Jeff, Flying Camel of Justice m4a1_silencer ยิงศีรษะ Tokium
00:48 NaimA galilar Jeff, Flying Camel of Justice
01:04 bitch sit on my face i attack th ak47 Grond
01:11 fleure + Jeff, Flying Camel of Justice m4a1_silencer NaimA
01:29 FrenchFries m4a1_silencer Yum Yum Child
01:45 fleure + Grond m4a1 bitch sit on my face i attack th
01:48 FrenchFries m4a1_silencer Chron0s
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 24
11
13
1v1
$23050
ค่าอุปกรณ์
$21300
$12800
เงิน
$22250
$15450
เงินที่ใช้
$20300
00:38 fleure m4a1_silencer ยิงศีรษะ Yum Yum Child
00:56 fleure m4a1_silencer Chron0s
01:00 FrenchFries m4a1_silencer ยิงศีรษะ Tokium
01:08 bitch sit on my face i attack th galilar ยิงศีรษะ fleure
01:38 bitch sit on my face i attack th + NaimA galilar Grond
01:54 NaimA ak47 ยิงศีรษะ Stendo
02:00 bitch sit on my face i attack th galilar FrenchFries
02:24 Jeff, Flying Camel of Justice famas ยิงศีรษะ bitch sit on my face i attack th
02:33 NaimA + bitch sit on my face i attack th ak47 Jeff, Flying Camel of Justice
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
ฆ่า HS% Acc. DMG
ฆ่า HS% Acc. DMG
AK47
Jeff, Flying Camel of Justice 9
22%
33%
996
fleure 7
43%
20%
584
Grond 4
50%
27%
446
FrenchFries 4
50%
30%
304
Stendo 2
0%
15%
155
bitch sit on my face i attack th 10
60%
26%
803
Tokium 8
63%
19%
733
NaimA 2
50%
15%
351
Yum Yum Child 1
100%
8%
100
Chron0s 0
0%
11%
140
M4A1-S
FrenchFries 8
13%
19%
796
fleure 4
50%
21%
373
Grond 0
0%
29%
85
Stendo 0
0%
9%
46
Chron0s 6
33%
19%
633
Tokium 5
40%
21%
328
NaimA 2
0%
61%
226
bitch sit on my face i attack th 1
0%
33%
98
M4A4
Jeff, Flying Camel of Justice 6
17%
35%
655
Stendo 3
33%
11%
114
fleure 2
0%
13%
112
Grond 0
0%
50%
22
Yum Yum Child 2
0%
60%
173
bitch sit on my face i attack th 1
0%
37%
220
NaimA 1
0%
22%
96
Chron0s 0
0%
12%
80
Galil
FrenchFries 1
0%
8%
26
Stendo 1
100%
18%
100
bitch sit on my face i attack th 5
40%
38%
466
NaimA 3
0%
12%
254
Yum Yum Child 3
33%
21%
235
Chron0s 1
0%
69%
188
AWP
Grond 6
17%
67%
539
Jeff, Flying Camel of Justice 3
0%
100%
300
fleure 2
0%
50%
132
Stendo 2
0%
33%
200
Glock
Jeff, Flying Camel of Justice 2
100%
18%
189
fleure 2
0%
25%
49
Grond 1
100%
30%
180
FrenchFries 1
100%
35%