ประโยชน์
เฟิร์สคิล
การซื้อขาย
1vX
มัลติคิล
K D A +/- K/D ADR HS% KAST การจัดอันดับ EF FA EBT UD FKD FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1vX 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 3k+ 5k 4K 3k 2k 1k
Team 1
2
0
2
✪AJ✪CaseOpening.com
12 10 1 2 1.20 115.6 58% 63.6% 1.37 1 0 1s 6 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2
ผู้เล่นในเกมนี้ถูก Overwatch แบน ℝohirrim
7 8 2 -1 0.90 79.7 43% 72.7% 1.04 4 1 13.8s 75 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
K1NDLE.
6 9 1 -3 0.70 68.8 100% 36.4% 0.60 1 0 2.8s 0 -3 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗
1 6 0 -5 0.20 7.5 0% 54.5% 0.28 4 0 10.5s 19 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ƒσяℓσяη
0 1 0 -1 0.00 1 0% 9.1% 0.08 0 0 0s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Team 2
9
9
0
f1a-Shhh
10 4 0 6 2.50 91.2 50% 90.9% 1.62 2 0 7.2s 87 2 3 1 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3
ɴᴇᴍᴇsɪs♕
7 6 1 1 1.20 69.3 29% 81.8% 1.16 0 0 0s 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
P∆TR1CK™
6 5 1 1 1.20 54.6 33% 81.8% 1.08 3 0 8.6s 0 -1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
GLADIATOR
6 6 0 0 1.00 56.8 67% 63.6% 0.89 1 0 1s 45 -1 1 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
VoID
4 5 0 -1 0.80 30.9 50% 63.6% 0.70 0 0 0s 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
ค่าอุปกรณ์
เงิน
เงินที่ใช้
รอบ 1
1
0
$3100
ค่าอุปกรณ์
$2900
$1900
เงิน
$1900
$2100
เงินที่ใช้
$2750
00:35 K1NDLE. glock ยิงศีรษะ GLADIATOR
00:37 ℝohirrim glock P∆TR1CK™
00:41 K1NDLE. glock ยิงศีรษะ f1a-Shhh
00:49 ɴᴇᴍᴇsɪs♕ usp_silencer ยิงศีรษะ ✪AJ✪CaseOpening.com
00:49 K1NDLE. glock ยิงศีรษะ VoID
00:55 K1NDLE. glock ยิงศีรษะ ɴᴇᴍᴇsɪs♕
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 2
1
1
$9400
ค่าอุปกรณ์
$2500
$11850
เงิน
$8950
$11100
เงินที่ใช้
$3100
00:27 f1a-Shhh deagle ยิงศีรษะ K1NDLE.
00:35 ɴᴇᴍᴇsɪs♕ deagle ยิงศีรษะ 𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗
00:39 GLADIATOR deagle ยิงศีรษะ ƒσяℓσяη
00:40 ℝohirrim usp_silencer ยิงศีรษะ ɴᴇᴍᴇsɪs♕
00:41 f1a-Shhh deagle ยิงศีรษะ ℝohirrim
00:45 ✪AJ✪CaseOpening.com mac10 ยิงศีรษะ VoID
01:03 ✪AJ✪CaseOpening.com mac10 ยิงศีรษะ GLADIATOR
01:08 f1a-Shhh deagle ยิงศีรษะ ✪AJ✪CaseOpening.com
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 3
1
2
$8800
ค่าอุปกรณ์
$24050
$3500
เงิน
$7600
$8400
เงินที่ใช้
$18100
02:25 GLADIATOR m4a1_silencer ℝohirrim
02:29 f1a-Shhh ak47 K1NDLE.
02:30 f1a-Shhh ak47 𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗
03:12 GLADIATOR m4a1_silencer ยิงศีรษะ ✪AJ✪CaseOpening.com
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 4
1
3
$4000
ค่าอุปกรณ์
$26300
$7200
เงิน
$22300
$4600
เงินที่ใช้
$2750
01:47 ℝohirrim revolver ยิงศีรษะ P∆TR1CK™
01:47 f1a-Shhh ak47 K1NDLE.
01:56 GLADIATOR m4a1_silencer ยิงศีรษะ ℝohirrim
02:06 ✪AJ✪CaseOpening.com deagle ยิงศีรษะ VoID
02:08 f1a-Shhh ak47 ยิงศีรษะ ✪AJ✪CaseOpening.com
02:09 GLADIATOR m4a1_silencer 𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 5
2
3
$11350
ค่าอุปกรณ์
$22400
$13650
เงิน
$34700
$15050
เงินที่ใช้
$10400
00:26 f1a-Shhh ak47 ยิงศีรษะ K1NDLE.
00:31 ✪AJ✪CaseOpening.com ak47 ɴᴇᴍᴇsɪs♕
00:36 ℝohirrim ak47 ยิงศีรษะ GLADIATOR
01:06 ✪AJ✪CaseOpening.com ak47 ยิงศีรษะ VoID
01:27 P∆TR1CK™ aug ยิงศีรษะ ✪AJ✪CaseOpening.com
01:39 𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗 + ✪AJ✪CaseOpening.com ak47 P∆TR1CK™
01:46 ℝohirrim awp f1a-Shhh
ผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 6
2
4
$21050
ค่าอุปกรณ์
$26900
$16350
เงิน
$12200
$11400
เงินที่ใช้
$27600
00:25 K1NDLE. ak47 ยิงศีรษะ f1a-Shhh
00:28 P∆TR1CK™ p90 K1NDLE.
00:30 P∆TR1CK™ p90 𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗
00:39 ɴᴇᴍᴇsɪs♕ awp ✪AJ✪CaseOpening.com
00:45 ℝohirrim awp VoID
00:57 ɴᴇᴍᴇsɪs♕ awp ℝohirrim
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 7
2
5
$21050
ค่าอุปกรณ์
$24850
$8100
เงิน
$22500
$20250
เงินที่ใช้
$11350
00:26 ɴᴇᴍᴇsɪs♕ awp K1NDLE.
00:35 VoID m4a1_silencer ยิงศีรษะ ✪AJ✪CaseOpening.com
00:36 P∆TR1CK™ + ɴᴇᴍᴇsɪs♕ ak47 ℝohirrim
01:10 VoID m4a1_silencer 𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 8
2
6
1v1
$13300
ค่าอุปกรณ์
$32300
$9200
เงิน
$27750
$17100
เงินที่ใช้
$6100
00:40 f1a-Shhh hegrenade K1NDLE.
00:45 ✪AJ✪CaseOpening.com galilar ยิงศีรษะ ɴᴇᴍᴇsɪs♕
00:45 ✪AJ✪CaseOpening.com + ℝohirrim galilar GLADIATOR
00:48 P∆TR1CK™ ak47 ℝohirrim
00:58 ✪AJ✪CaseOpening.com + K1NDLE. galilar ยิงศีรษะ f1a-Shhh
01:06 P∆TR1CK™ ak47 ยิงศีรษะ 𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗
01:07 ✪AJ✪CaseOpening.com + ℝohirrim m4a1_silencer P∆TR1CK™
01:24 VoID ak47 ยิงศีรษะ ✪AJ✪CaseOpening.com
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 9
2
7
$4300
ค่าอุปกรณ์
$24800
$11850
เงิน
$33650
$-3400
เงินที่ใช้
$24100
00:29 ɴᴇᴍᴇsɪs♕ awp K1NDLE.
00:39 ✪AJ✪CaseOpening.com + ℝohirrim awp ɴᴇᴍᴇsɪs♕
00:44 GLADIATOR m4a1_silencer ยิงศีรษะ ✪AJ✪CaseOpening.com
00:44 ℝohirrim ak47 GLADIATOR
00:47 f1a-Shhh awp ℝohirrim
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 10
2
8
$8800
ค่าอุปกรณ์
$29950
$6000
เงิน
$26700
$11900
เงินที่ใช้
$13200
00:36 ✪AJ✪CaseOpening.com ak47 ยิงศีรษะ GLADIATOR
00:39 ɴᴇᴍᴇsɪs♕ awp ℝohirrim
00:42 ✪AJ✪CaseOpening.com ak47 P∆TR1CK™
00:43 VoID + P∆TR1CK™ m4a1_silencer ✪AJ✪CaseOpening.com
01:07 K1NDLE. ak47 ยิงศีรษะ ɴᴇᴍᴇsɪs♕
01:15 K1NDLE. world K1NDLE.
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
รอบ 11
2
9
$600
ค่าอุปกรณ์
$10800
$24650
เงิน
$43150
$-32500
เงินที่ใช้
$11250
ต่อต้านผู้ก่อการร้าย ชนะ
ฆ่า HS% Acc. DMG
ฆ่า HS% Acc. DMG
AK47
✪AJ✪CaseOpening.com 4
50%
32%
470
ℝohirrim 2
50%
16%
200
K1NDLE. 2
100%
15%
362
𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗 1
0%
25%
30
f1a-Shhh 5
40%
20%
500
P∆TR1CK™ 3
33%
25%
238
VoID 1
100%
22%
75
M4A1-S
✪AJ✪CaseOpening.com 1
0%
40%
138
GLADIATOR 5
60%
28%
480
VoID 3
33%
41%
212
f1a-Shhh 0
0%
3%
38
ɴᴇᴍᴇsɪs♕ 0
0%
13%
24
AWP
ℝohirrim 2
0%
29%
173
✪AJ✪CaseOpening.com 1
0%
33%
100
ɴᴇᴍᴇsɪs♕ 5
0%
50%
509
f1a-Shhh 1
0%
100%
100
GLADIATOR 0
0%
0%
0
Deagle
✪AJ✪CaseOpening.com 1
100%
100%
100
K1NDLE. 0
0%
0%
0
f1a-Shhh 3
100%
33%
262
ɴᴇᴍᴇsɪs♕ 1
100%
20%
138
GLADIATOR 1
100%
100%
100
P∆TR1CK™ 0
0%
0%
0
VoID 0
0%
17%
39
Glock
K1NDLE. 4
100%
22%
370
ℝohirrim 1
0%
25%
97
✪AJ✪CaseOpening.com 0
0%
14%
23
𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗 0
0%
36%
34
Galil
✪AJ✪CaseOpening.com 3
67%
18%
235
ℝohirrim 0
0%
13%
132
Mac10
✪AJ✪CaseOpening.com 2
100%
15%
200
ℝohirrim 0
0%
7%
40
USP
ℝohirrim 1
100%
33%
60
ɴᴇᴍᴇsɪs♕ 1
100%
27%
91
f1a-Shhh 0
0%
8%
16
P∆TR1CK™ 0
0%
0%
0
GLADIATOR 0
0%
0%
0
VoID 0
0%
6%
14
P90
P∆TR1CK™ 2
0%
26%
200
HE Grenade
✪AJ✪CaseOpening.com 0
0%
0%
0
ℝohirrim 0
0%
100%
65
K1NDLE. 0
0%
0%
0
𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗 0
0%
0%
0
f1a-Shhh 1
0%
25%
39
ɴᴇᴍᴇsɪs♕ 0
0%
0%
0
P∆TR1CK™ 0
0%
0%
0
GLADIATOR 0
0%
20%
24
VoID 0
0%
0%
0
Revolver
ℝohirrim 1
100%
50%
100
Aug
P∆TR1CK™ 1
100%
22%
76
Decoy Grenade
✪AJ✪CaseOpening.com 0
0%
0%
0
ℝohirrim 0
0%
0%
0
Knife
✪AJ✪CaseOpening.com 0
0%
0%
0
ℝohirrim 0
0%
0%
0
K1NDLE. 0
0%
0%
0
𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗 0
0%
0%
0
f1a-Shhh 0
0%
0%
0
ɴᴇᴍᴇsɪs♕ 0
0%
0%
0
P∆TR1CK™ 0
0%
0%
0
VoID 0
0%
0%
0
Flashbang
✪AJ✪CaseOpening.com 0
0%
0%
0
ℝohirrim 0
0%
0%
0
K1NDLE. 0
0%
0%
0
𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗 0
0%
0%
0
f1a-Shhh 0
0%
0%
0
P∆TR1CK™ 0
0%
0%
0
GLADIATOR 0
0%
11%
1
VoID 0
0%
0%
0
Molotov Projectile
✪AJ✪CaseOpening.com 0
0%
0%
0
ℝohirrim 0
0%
0%
0
𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗 0
0%
0%
0
f1a-Shhh 0
0%
0%
0
P∆TR1CK™ 0
0%
0%
0
GLADIATOR 0
0%
%
1
Smoke Grenade
✪AJ✪CaseOpening.com 0
0%
0%
0
ℝohirrim 0
0%
0%
0
𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗 0
0%
0%
0
f1a-Shhh 0
0%
0%
0
ɴᴇᴍᴇsɪs♕ 0
0%
0%
0
VoID 0
0%
0%
0
Molotov
✪AJ✪CaseOpening.com 0
0%
%
6
ℝohirrim 0
0%
%
10
𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗 0
0%
%
19
f1a-Shhh 0
0%
%
48
GLADIATOR 0
0%
%
19
Tec9
K1NDLE. 0
0%
25%
25
Incendiary Grenade
f1a-Shhh 0
0%
0%
0
P∆TR1CK™ 0
0%
0%
0
GLADIATOR 0
0%
0%
0
VoID 0
0%
0%
0
Zeus
ɴᴇᴍᴇsɪs♕ 0
0%
0%
0
M4A4
P∆TR1CK™ 0
0%
10%
87
Five Seven
GLADIATOR 0
0%
0%
0
นักฆ่า \ เหยื่อ
K1NDLE.
1 (50%)
0
0
0
0
2 (50%)
0 (0%)
1 (100%)
2 (29%)
1 (100%)
ℝohirrim
0
0
0
0
0
1 (33%)
2 (50%)
1 (100%)
1 (33%)
2 (50%)
𝖙𝖍𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗
0
0
0
0
0
0 (0%)
1 (33%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
✪AJ✪CaseOpening.com
0
0
0
0
0
3 (60%)
2 (67%)
3 (50%)
1 (33%)
3 (60%)
ƒσяℓσяη
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 (0%)
ɴᴇᴍᴇsɪs♕
2 (50%)
2 (67%)
1 (100%)
2 (40%)
0
0
0
0
0
0
P∆TR1CK™
1 (100%)
2 (50%)
2 (67%)
1 (33%)
0
0
0
0
0
0
VoID
0 (0%)
0 (0%)
1 (100%)
3 (50%)
0
0
0
0
0
0
f1a-Shhh
5 (71%)
2 (67%)
1 (100%)
2 (67%)
0
0
0
0
0
0
GLADIATOR
0 (0%)
2 (50%)
1 (100%)
2 (40%)
1 (100%)
0
0
0
0
0