ESL National Championship Global Playoff - 2021 - Season 1 - CSGO - Playoffs матч статистикасы

Team 1 Team 2 К D A 5k 4k 3k 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1
Сәйкестік кезегі
Мәселе туралы хабарлау