KAGAMITAN
UNANG PATAY
MGA KALAKALAN
1vX
Maraming Napatay
K D A +/- K/D ADR HS% KAST MARKA EF FA EBT UD FKD FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1vX 1V5 1V4 1V3 1V2 1V1 3k+ 5k 4k 3k 2k 1k
Team 1
9,422
13
8
5
Slash
12,744
+367
28 14 4 14 2.00 114.3 39% 87% 1.82 5 0 18.5s 66 4 4 0 2 0 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 4 3 10
Fronz1k
11,106
+360
22 19 4 3 1.20 96.4 50% 60.9% 1.23 0 0 0s 0 2 6 4 3 4 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 4 4
Lonixxx
9,402
+353
18 18 6 0 1.00 89.6 39% 69.6% 1.15 2 0 7.8s 0 1 2 1 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 4
kiiloo
6,517
+363
9 19 7 -10 0.50 50.9 56% 73.9% 0.70 6 0 12s 43 -2 0 2 0 1 0 1 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Isagi Yoichi
7,339
+353
9 15 3 -6 0.60 42.6 33% 56.5% 0.62 0 0 0s 28 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7
 
Team 2
10,448
10
7
3
LearT!
20 17 8 3 1.20 94.8 75% 78.3% 1.34 13 0 35.8s 50 -6 1 7 0 6 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 7
sanechka broke
12,132
-124
19 18 5 1 1.10 92 63% 73.9% 1.22 0 0 0s 49 0 2 2 1 1 1 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 7
G3t!
9,211
-113
19 18 4 1 1.10 93.9 42% 69.6% 1.19 11 0 29.6s 91 2 2 0 0 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 10
gun selecta
10,000
-118
16 15 2 1 1.10 62.1 38% 73.9% 1.07 20 1 65.5s 38 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10
❤️ibf❤
11 19 5 -8 0.60 49.3 73% 60.9% 0.66 2 0 8.7s 178 -1 2 3 0 1 2 2 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 6
Halaga ng Kagamitan
pera
ginamit na pera
Round 1
1
0
1V1
$3000
Halaga ng Kagamitan
$2300
$1600
pera
$2700
$2400
ginamit na pera
$1950
00:45 G3t! usp_silencer tama sa ulo Isagi Yoichi
00:47 LearT! usp_silencer tama sa ulo Fronz1k
00:47 Lonixxx p250 tama sa ulo LearT!
00:49 kiiloo glock tama sa ulo G3t!
00:56 Lonixxx p250 tama sa ulo ❤️ibf❤
01:01 sanechka broke + G3t! usp_silencer tama sa ulo kiiloo
01:02 Slash p250 tama sa ulo sanechka broke
01:07 gun selecta usp_silencer tama sa ulo Lonixxx
01:16 Slash p250 tama sa ulo gun selecta
Mga terorista manalo
Round 2
1
1
$13300
Halaga ng Kagamitan
$3150
$6850
pera
$10000
$13300
ginamit na pera
$2600
00:37 G3t! deagle kiiloo
00:41 gun selecta fiveseven Isagi Yoichi
00:50 LearT! + sanechka broke deagle tama sa ulo Lonixxx
00:52 LearT! deagle tama sa ulo Fronz1k
00:53 Slash ak47 LearT!
00:54 Slash + Fronz1k ak47 tama sa ulo patagos sa pader sanechka broke
00:56 Slash ak47 G3t!
Kontra-Terorista manalo
Round 3
1
2
$10750
Halaga ng Kagamitan
$24750
$6100
pera
$6400
$6750
ginamit na pera
$24000
00:56 LearT! m4a1_silencer Isagi Yoichi
01:04 sanechka broke awp kiiloo
01:19 Slash ak47 tama sa ulo sanechka broke
01:31 gun selecta + ❤️ibf❤ m4a1_silencer Fronz1k
01:32 LearT! m4a1_silencer Slash
01:48 G3t! + ❤️ibf❤ m4a1_silencer Lonixxx
Kontra-Terorista manalo
Round 4
1
3
1V2
$7500
Halaga ng Kagamitan
$23400
$8800
pera
$11750
$1100
ginamit na pera
$11600
00:36 Slash deagle tama sa ulo sanechka broke
00:37 LearT! ak47 tama sa ulo kiiloo
00:40 G3t! m4a1_silencer Fronz1k
00:48 Lonixxx + kiiloo ak47 LearT!
00:51 G3t! m4a1_silencer Isagi Yoichi
00:54 Lonixxx ak47 gun selecta
00:56 Lonixxx ak47 ❤️ibf❤
01:29 G3t! + LearT! m4a1_silencer Slash
01:30 G3t! m4a1_silencer tama sa ulo Lonixxx
Kontra-Terorista manalo
Round 5
1
4
$21500
Halaga ng Kagamitan
$25700
$1500
pera
$7400
$26500
ginamit na pera
$21300
01:11 sanechka broke m4a1_silencer Fronz1k
01:23 LearT! m4a1_silencer kiiloo
01:28 sanechka broke m4a1_silencer tama sa ulo Lonixxx
01:34 gun selecta m4a1_silencer tama sa ulo Isagi Yoichi
01:39 sanechka broke m4a1_silencer tama sa ulo Slash
Kontra-Terorista manalo
Round 6
1
5
$5000
Halaga ng Kagamitan
$28700
$11000
pera
$17500
$5000
ginamit na pera
$6300
01:06 ❤️ibf❤ m4a1_silencer tama sa ulo Fronz1k
01:17 sanechka broke ak47 Slash
01:19 G3t! m4a1_silencer tama sa ulo kiiloo
01:37 ❤️ibf❤ m4a1_silencer tama sa ulo Isagi Yoichi
01:47 LearT! ak47 Lonixxx
Kontra-Terorista manalo
Round 7
2
5
1V1
$25150
Halaga ng Kagamitan
$29200
$3850
pera
$29050
$24150
ginamit na pera
$-9200
00:33 Slash ak47 LearT!
00:33 ❤️ibf❤ m4a1_silencer kiiloo
00:34 Fronz1k + kiiloo ak47 ❤️ibf❤
00:39 Fronz1k + Lonixxx ak47 G3t!
00:53 gun selecta + G3t! ak47 Lonixxx
00:57 Slash + Isagi Yoichi ak47 tama sa ulo gun selecta
01:00 sanechka broke ak47 tama sa ulo Isagi Yoichi
01:01 sanechka broke ak47 tama sa ulo Fronz1k
01:11 Slash + Fronz1k ak47 sanechka broke
Mga terorista manalo
Round 8
3
5
$17300
Halaga ng Kagamitan
$31250
$10000
pera
$7000
$12300
ginamit na pera
$45600
00:29 Fronz1k ak47 tama sa ulo gun selecta
00:31 Fronz1k ak47 tama sa ulo sanechka broke
00:35 Fronz1k ak47 tama sa ulo ❤️ibf❤
00:36 kiiloo ak47 tama sa ulo G3t!
00:48 Fronz1k + Slash ak47 tama sa ulo LearT!
Mga terorista manalo
Round 9
3
6
$27050
Halaga ng Kagamitan
$3050
$22250
pera
$11250
$-13450
ginamit na pera
$-38700
00:36 Fronz1k ak47 ❤️ibf❤
00:38 gun selecta deagle tama sa ulo Lonixxx
00:43 sanechka broke deagle tama sa ulo Slash
00:44 Fronz1k ak47 sanechka broke
01:08 LearT! + G3t! deagle tama sa ulo Fronz1k
01:26 LearT! ak47 tama sa ulo kiiloo
01:35 LearT! ak47 tama sa ulo Isagi Yoichi
Kontra-Terorista manalo
Round 10
4
6
$26850
Halaga ng Kagamitan
$32000
$13100
pera
$12300
$44300
ginamit na pera
$62200
00:28 gun selecta awp Fronz1k
00:33 ❤️ibf❤ hegrenade Lonixxx
00:36 kiiloo ak47 sanechka broke
00:38 G3t! ak47 kiiloo
00:47 Slash awp G3t!
00:50 Slash awp tama sa ulo ❤️ibf❤
00:55 Isagi Yoichi ak47 gun selecta
01:02 Slash awp LearT!
Mga terorista manalo
Round 11
5
6
$25050
Halaga ng Kagamitan
$18350
$17650
pera
$2250
$-12550
ginamit na pera
$17750
00:28 Fronz1k ak47 tama sa ulo ❤️ibf❤
00:31 Slash awp gun selecta
00:34 sanechka broke + gun selecta deagle tama sa ulo kiiloo
00:37 Isagi Yoichi + kiiloo ak47 tama sa ulo sanechka broke
00:40 G3t! m4a1_silencer tama sa ulo Slash
00:49 LearT! m4a1_silencer tama sa ulo Lonixxx
01:07 Fronz1k ak47 tama sa ulo G3t!
01:08 Fronz1k + Lonixxx ak47 tama sa ulo LearT!
Mga terorista manalo
Round 12
5
7
$27750
Halaga ng Kagamitan
$12700
$15150
pera
$350
$45500
ginamit na pera
$12300
00:35 ❤️ibf❤ ssg08 tama sa ulo patagos sa pader Fronz1k
00:40 G3t! deagle tama sa ulo Slash
00:50 kiiloo ak47 tama sa ulo G3t!
01:08 gun selecta + G3t! ak47 kiiloo
01:11 gun selecta ak47 tama sa ulo Isagi Yoichi
01:11 Lonixxx ak47 tama sa ulo ❤️ibf❤
01:18 Lonixxx ak47 sanechka broke
01:53 LearT! ak47 tama sa ulo Lonixxx
Kontra-Terorista manalo
Round 13
5
8
1V1
$3400
Halaga ng Kagamitan
$4350
$1600
pera
$650
$-30000
ginamit na pera
$3350
00:34 Lonixxx usp_silencer tama sa ulo sanechka broke
00:55 Isagi Yoichi usp_silencer tama sa ulo gun selecta
01:00 Slash + Isagi Yoichi usp_silencer tama sa ulo G3t!
01:14 LearT! glock tama sa ulo Slash
01:22 ❤️ibf❤ + LearT! glock tama sa ulo Fronz1k
01:23 ❤️ibf❤ glock tama sa ulo kiiloo
01:27 LearT! + gun selecta glock tama sa ulo Isagi Yoichi
01:40 Lonixxx usp_silencer tama sa ulo LearT!
01:45 ❤️ibf❤ usp_silencer tama sa ulo Lonixxx
Mga terorista manalo
Round 14
5
9
$5000
Halaga ng Kagamitan
$16850
$7700
pera
$2650
$8950
ginamit na pera
$16050
00:28 sanechka broke deagle tama sa ulo Lonixxx
00:40 Slash mp9 ❤️ibf❤
00:42 kiiloo deagle tama sa ulo G3t!
00:51 LearT! ak47 tama sa ulo Fronz1k
01:05 LearT! ak47 tama sa ulo kiiloo
01:15 gun selecta + ❤️ibf❤ ak47 Slash
01:18 sanechka broke deagle tama sa ulo Isagi Yoichi
Mga terorista manalo
Round 15
6
9
$19450
Halaga ng Kagamitan
$23450
$2150
pera
$7750
$46500
ginamit na pera
$12650
00:37 Fronz1k m4a1_silencer LearT!
00:43 Isagi Yoichi m4a1_silencer G3t!
00:51 Fronz1k m4a1_silencer tama sa ulo sanechka broke
00:53 ❤️ibf❤ + sanechka broke hegrenade kiiloo
00:57 Fronz1k + kiiloo m4a1_silencer ❤️ibf❤
01:08 gun selecta + LearT! ak47 Fronz1k
01:24 Lonixxx + Fronz1k m4a1_silencer gun selecta
Kontra-Terorista manalo
Round 16
7
9
1V1
$25900
Halaga ng Kagamitan
$9300
$7150
pera
$6250
$12750
ginamit na pera
$9100
00:32 Lonixxx ak47 LearT!
00:33 sanechka broke deagle tama sa ulo Fronz1k
00:38 Slash ak47 patagos sa pader sanechka broke
00:41 ❤️ibf❤ + sanechka broke deagle tama sa ulo Slash
00:44 Lonixxx ak47 gun selecta
00:45 G3t! tec9 kiiloo
01:32 Lonixxx + Slash ak47 ❤️ibf❤
01:43 G3t! tec9 Lonixxx
02:02 Isagi Yoichi + kiiloo ak47 tama sa ulo G3t!
Kontra-Terorista manalo
Round 17
8
9
$25500
Halaga ng Kagamitan
$4800
$5600
pera
$13600
$19300
ginamit na pera
$-35300
00:38 Fronz1k deagle LearT!
00:40 Lonixxx awp tama sa ulo sanechka broke
00:55 Slash m4a1_silencer ❤️ibf❤
00:56 G3t! + gun selecta deagle tama sa ulo Fronz1k
01:00 G3t! deagle kiiloo
01:05 G3t! + sanechka broke deagle tama sa ulo Lonixxx
01:08 Slash + kiiloo m4a1_silencer G3t!
01:08 Slash m4a1_silencer gun selecta
Kontra-Terorista manalo
Round 18
8
10
$27100
Halaga ng Kagamitan
$18350
$7150
pera
$7750
$16000
ginamit na pera
$63150
00:35 Slash m4a1 LearT!
00:38 Lonixxx awp G3t!
00:41 ❤️ibf❤ + LearT! ak47 tama sa ulo Slash
00:43 gun selecta ak47 Isagi Yoichi
01:07 sanechka broke awp Fronz1k
01:09 kiiloo + Fronz1k m4a1_silencer ❤️ibf❤
01:15 gun selecta + LearT! ak47 tama sa ulo Lonixxx
01:22 sanechka broke awp kiiloo
Mga terorista manalo
Round 19
9
10
$9350
Halaga ng Kagamitan
$18850
$5700
pera
$11350
$8800
ginamit na pera
$-33600
00:58 Slash + Lonixxx deagle LearT!
01:03 Fronz1k + Lonixxx deagle gun selecta
01:24 Slash ak47 tama sa ulo ❤️ibf❤
01:26 Fronz1k ak47 tama sa ulo G3t!
02:08 sanechka broke awp tama sa ulo patagos sa pader Slash
02:13 sanechka broke awp Isagi Yoichi
02:21 sanechka broke + LearT! awp Lonixxx
Kontra-Terorista manalo
Round 20
10
10
$26550
Halaga ng Kagamitan
$23050
$5800
pera
$750
$17700
ginamit na pera
$60300
00:52 Isagi Yoichi + Slash m4a1_silencer gun selecta
00:53 Slash m4a1_silencer LearT!
00:54 G3t! + LearT! mac10 Slash
00:55 kiiloo ak47 tama sa ulo ❤️ibf❤
01:07 Fronz1k ak47 sanechka broke
01:14 kiiloo + Lonixxx ak47 G3t!
Kontra-Terorista manalo
Round 21
11
10
$28350
Halaga ng Kagamitan
$5950
$15550
pera
$7850
$8000
ginamit na pera
$5500
00:38 Isagi Yoichi m4a1_silencer LearT!
00:38 G3t! + LearT! tec9 Isagi Yoichi
00:40 Fronz1k ak47 tama sa ulo sanechka broke
00:41 gun selecta tec9 Fronz1k
00:47 Slash m4a1_silencer G3t!
00:49 Slash m4a1_silencer tama sa ulo ❤️ibf❤
01:03 gun selecta tec9 tama sa ulo kiiloo
01:06 Lonixxx ak47 tama sa ulo patagos sa pader gun selecta
Kontra-Terorista manalo
Round 22
12
10
$29250
Halaga ng Kagamitan
$22000
$14950
pera
$1850
$18350
ginamit na pera
$21200
00:30 Fronz1k awp tama sa ulo ❤️ibf❤
00:34 sanechka broke + ❤️ibf❤ ak47 tama sa ulo Fronz1k
00:37 Slash m4a1_silencer sanechka broke
00:39 G3t! ak47 tama sa ulo Lonixxx
00:45 LearT! + sanechka broke ak47 tama sa ulo Slash
01:04 Isagi Yoichi m4a1_silencer gun selecta
01:34 kiiloo + Lonixxx m4a1 G3t!
01:37 Isagi Yoichi + Slash m4a1_silencer LearT!
Kontra-Terorista manalo
Round 23
13
10
$29850
Halaga ng Kagamitan
$22500
$30600
pera
$19550
$20400
ginamit na pera
$22400
00:30 gun selecta ak47 kiiloo
00:37 Slash m4a1 tama sa ulo sanechka broke
00:37 Lonixxx awp G3t!
00:41 Fronz1k + kiiloo awp gun selecta
00:49 Fronz1k awp ❤️ibf❤
00:53 LearT! + ❤️ibf❤ ak47 tama sa ulo Fronz1k
00:59 LearT! ak47 Isagi Yoichi
02:02 Lonixxx + Isagi Yoichi awp LearT!
Kontra-Terorista manalo
Mga napatay HS% Acc. DMG
Mga napatay HS% Acc. DMG
AK47
Fronz1k 14
64%
28%
1332
Slash 9
44%
19%
791
Lonixxx 9
22%
31%
908
kiiloo 5
60%
9%
524
Isagi Yoichi 3
67%
14%
357
LearT! 10
80%
21%
1089
gun selecta 8
25%
10%
546
sanechka broke 4
75%
12%
557
G3t! 2
50%
15%
330
❤️ibf❤ 1
100%
15%
263
M4A1-S
Slash 7
14%
29%
746
Isagi Yoichi 5
0%
27%
321
Fronz1k 3
33%
20%
404
Lonixxx 1
0%
8%
7
kiiloo 1
0%
16%
144
G3t! 7
43%
17%
565
LearT! 4
25%
24%
394
sanechka broke 3
67%
24%
296
❤️ibf❤ 3
67%
20%
280
gun selecta 2
50%
7%
165
Deagle
Slash 2
50%
17%
130
Fronz1k 2
0%
22%
179
kiiloo 1
100%
23%
181
Lonixxx 0
0%
9%
67
Isagi Yoichi 0
0%
13%
81
sanechka broke 5
100%
21%
618
G3t! 5
60%
25%
667
LearT! 3
100%
60%
202
gun selecta 1
100%
43%
163
❤️ibf❤ 1
100%
20%
106
AWP
Slash 4
25%
50%
390
Lonixxx 4
25%
26%
427
Fronz1k 3
33%
60%
256
sanechka broke 6
17%
30%
517
gun selecta 1
0%
17%
84
❤️ibf❤ 0
0%
0%
0
USP
Lonixxx 2
100%
12%
214
Slash 1
100%
11%
5
Isagi Yoichi 1
100%
13%
193
Fronz1k 0
0%
16%
47
kiiloo 0
0%
18%
32
LearT! 1
100%
17%
122
sanechka broke 1
100%
9%
79
G3t! 1
100%
18%
125
gun selecta 1
100%
27%
100
❤️ibf❤ 1
100%
20%
100
Glock
kiiloo 1
100%
12%
149
Fronz1k 0
0%
0%
0
Lonixxx 0
0%