Χειροβομβίδες
Πρώτος Σκοτωμός
Ανταλλαγές
1vX
Πολλαπλοί Σκοτωμοί
K D A +/- K/D ADR HS% KAST Αξιολόγηση EF FA EBT UD FKD FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1vX 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 3k+ 5k 4k 3k 2k 1k
Movistar Riders
16
6
10
alex
25 12 2 13 2.10 112.3 52% 81% 1.76 14 1 50s 136 4 6 2 4 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 9
SunPayus
21 8 1 13 2.60 83 43% 85.7% 1.63 16 2 39.9s 112 3 3 0 1 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 2 7
dav1g
15 10 2 5 1.50 84 47% 81% 1.30 15 0 47.6s 22 -1 2 3 1 3 1 0 4 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 4
mopoz
16 12 3 4 1.30 84.2 44% 81% 1.30 5 2 18.5s 129 -4 0 4 0 3 0 1 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 9
DeathZz
11 10 4 1 1.10 67.9 64% 85.7% 1.13 4 1 12.5s 75 -1 0 1 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
 
RBG Esports
5
5
0
HexT
17 17 7 0 1.00 104.4 35% 66.7% 1.19 2 0 8.2s 165 3 5 2 1 1 4 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 10
jitter
11 16 1 -5 0.70 55.3 64% 66.7% 0.78 0 0 0s 17 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Walco
12 19 2 -7 0.60 60.4 67% 47.6% 0.63 15 0 39.9s 7 -2 1 3 0 1 1 2 5 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6
wiz
7 18 0 -11 0.40 43.4 0% 52.4% 0.42 2 1 7.9s 68 -1 2 3 0 2 2 1 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
chop
5 18 0 -13 0.30 28.4 0% 47.6% 0.25 1 0 4.8s 73 -2 1 3 0 1 1 2 2 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Αξία εξοπλισμού
Μετρητά
Μετρητά που δαπανήθηκαν
Γύρος 1
0
1
$4300
Αξία εξοπλισμού
$4750
$700
Μετρητά
$550
$3300
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$3450
00:37 alex glock Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι chop
00:38 Walco usp_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι SunPayus
00:39 Walco usp_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι alex
00:54 HexT usp_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι DeathZz
01:04 mopoz glock Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι Walco
01:05 jitter + HexT usp_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι dav1g
01:10 HexT + Walco usp_silencer mopoz
Αντιτρομοκράτες Νίκη
Γύρος 2
1
1
$15600
Αξία εξοπλισμού
$21750
$600
Μετρητά
$150
$14500
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$19700
00:48 SunPayus galilar wiz
00:59 alex galilar chop
01:00 jitter famas Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι DeathZz
01:02 Walco m4a1_silencer alex
01:02 SunPayus + DeathZz galilar jitter
01:48 mopoz m4a1_silencer Walco
Τρομοκράτες Νίκη
Γύρος 3
2
1
$24000
Αξία εξοπλισμού
$10400
$6400
Μετρητά
$1650
$13200
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$6100
00:32 alex m4a1_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι Walco
00:37 HexT m4a1_silencer alex
00:45 DeathZz galilar wiz
02:13 HexT m4a1_silencer mopoz
Τρομοκράτες Νίκη
Γύρος 4
3
1
$23500
Αξία εξοπλισμού
$25700
$11150
Μετρητά
$1400
$13650
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$10350
00:55 HexT + alex m4a1_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι dav1g
00:55 mopoz + dav1g ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι HexT
01:00 mopoz + DeathZz ak47 chop
01:06 alex ak47 Walco
Τρομοκράτες Νίκη
Γύρος 5
4
1
$25100
Αξία εξοπλισμού
$10350
$21250
Μετρητά
$12450
$8600
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$1450
00:49 HexT p250 dav1g
00:53 mopoz + alex ak47 Σκοτωμός μέσα από τοίχο HexT
01:40 Walco + HexT usp_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι mopoz
01:40 SunPayus ak47 Walco
01:42 SunPayus ak47 chop
01:45 jitter ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι alex
01:57 SunPayus + alex ak47 jitter
02:04 SunPayus ak47 wiz
Τρομοκράτες Νίκη
Γύρος 6
5
1
$24700
Αξία εξοπλισμού
$28450
$22650
Μετρητά
$800
$16650
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$26850
00:36 alex + mopoz ak47 chop
00:47 alex ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι wiz
00:49 jitter m4a1_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι alex
00:50 mopoz ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι Walco
01:50 HexT ak47 DeathZz
01:52 SunPayus ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι HexT
Τρομοκράτες Νίκη
Γύρος 7
6
1
$25200
Αξία εξοπλισμού
$10700
$28100
Μετρητά
$15150
$13550
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$3850
00:41 jitter awp mopoz
00:43 dav1g + SunPayus ak47 HexT
00:43 alex + mopoz ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι Walco
00:45 dav1g + SunPayus ak47 jitter
01:13 SunPayus ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι wiz
Τρομοκράτες Νίκη
Γύρος 8
7
1
$25700
Αξία εξοπλισμού
$30500
$38400
Μετρητά
$7850
$8700
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$23800
01:10 chop m4a1_silencer mopoz
01:41 alex ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι Walco
02:31 jitter m4a1_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι alex
02:33 dav1g + wiz ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι jitter
02:36 chop m4a1_silencer DeathZz
02:37 dav1g ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι HexT
02:37 SunPayus ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι wiz
02:40 dav1g + SunPayus ak47 chop
Τρομοκράτες Νίκη
Γύρος 9
8
1
$25900
Αξία εξοπλισμού
$26350
$39000
Μετρητά
$400
$17450
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$25350
01:09 dav1g ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι HexT
01:11 dav1g ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι chop
01:13 alex ak47 Walco
01:36 mopoz ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι Σκοτωμός μέσα από τοίχο jitter
01:45 DeathZz ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι wiz
Τρομοκράτες Νίκη
Γύρος 10
8
2
1v1
$25900
Αξία εξοπλισμού
$5350
$53550
Μετρητά
$12050
$3500
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$5950
01:24 HexT fiveseven Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι mopoz
01:34 wiz fiveseven dav1g
01:56 jitter ak47 DeathZz
01:58 alex ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι jitter
01:59 alex ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι chop
02:05 alex ak47 wiz
02:07 Walco deagle Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι alex
02:20 SunPayus + mopoz ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι HexT
02:24 Walco + HexT deagle SunPayus
Αντιτρομοκράτες Νίκη
Γύρος 11
8
3
1v1
$25500
Αξία εξοπλισμού
$29050
$38500
Μετρητά
$5900
$24900
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$25050
01:44 HexT + alex m4a1_silencer dav1g
01:44 Walco + HexT ak47 mopoz
01:47 DeathZz ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι wiz
01:48 HexT m4a1_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι DeathZz
01:55 chop m4a1_silencer alex
01:57 SunPayus ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι jitter
02:07 SunPayus ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι chop
02:37 SunPayus + mopoz ak47 Walco
02:37 HexT + jitter m4a1_silencer SunPayus
Αντιτρομοκράτες Νίκη
Γύρος 12
8
4
$25200
Αξία εξοπλισμού
$21400
$24800
Μετρητά
$2450
$24200
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$21000
00:39 Walco m4a1_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι alex
00:41 Walco m4a1_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι dav1g
00:54 wiz awp SunPayus
01:08 mopoz ak47 wiz
01:13 mopoz ak47 jitter
01:21 HexT ak47 DeathZz
01:27 mopoz ak47 HexT
01:28 chop + HexT famas mopoz
Αντιτρομοκράτες Νίκη
Γύρος 13
8
5
$25100
Αξία εξοπλισμού
$26150
$13600
Μετρητά
$2450
$24100
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$17550
00:33 wiz + alex m4a1_silencer DeathZz
00:51 Walco ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι alex
01:21 SunPayus ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι chop
01:23 HexT m4a1_silencer SunPayus
01:24 mopoz ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι HexT
01:27 dav1g ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι Walco
01:29 wiz + HexT m4a1_silencer Σκοτωμός μέσα από τοίχο mopoz
01:54 jitter famas Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι dav1g
Αντιτρομοκράτες Νίκη
Γύρος 14
9
5
$24500
Αξία εξοπλισμού
$24550
$5500
Μετρητά
$3750
$23500
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$16450
01:12 wiz m4a1_silencer alex
01:31 DeathZz ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι Walco
02:06 mopoz + DeathZz ak47 chop
02:06 wiz + Walco m4a1_silencer DeathZz
02:09 mopoz ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι wiz
02:11 HexT ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι SunPayus
02:16 dav1g ak47 Σκοτωμός μέσα από τοίχο jitter
02:25 dav1g + mopoz ak47 HexT
Τρομοκράτες Νίκη
Γύρος 15
10
5
$25500
Αξία εξοπλισμού
$12500
$5600
Μετρητά
$250
$17950
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$11400
00:33 alex ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι Walco
01:11 alex ak47 wiz
01:12 DeathZz ak47 HexT
01:25 mopoz ak47 chop
01:32 jitter fiveseven Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι alex
01:39 SunPayus + DeathZz ak47 jitter
Τρομοκράτες Νίκη
Γύρος 16
11
5
$4300
Αξία εξοπλισμού
$4450
$700
Μετρητά
$550
$3300
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$3450
03:34 alex usp_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι Walco
03:35 dav1g usp_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι chop
03:37 HexT glock Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι SunPayus
03:39 DeathZz usp_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι HexT
03:49 dav1g usp_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι jitter
04:38 wiz knife_butterfly dav1g
04:43 alex + DeathZz usp_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι wiz
Αντιτρομοκράτες Νίκη
Γύρος 17
12
5
$21400
Αξία εξοπλισμού
$1000
$350
Μετρητά
$11850
$18100
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$700
00:36 alex m4a1_silencer wiz
00:53 mopoz mp9 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι HexT
00:53 alex m4a1_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι chop
00:56 DeathZz famas jitter
01:05 dav1g famas Walco
Αντιτρομοκράτες Νίκη
Γύρος 18
13
5
$22400
Αξία εξοπλισμού
$23400
$13600
Μετρητά
$750
$5000
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$22400
00:32 SunPayus + alex famas HexT
00:34 alex m4a1_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι chop
00:34 alex m4a1_silencer wiz
00:46 DeathZz famas Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι jitter
00:58 Walco ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι mopoz
01:52 alex m4a1_silencer Σκοτωμός μέσα από τοίχο Walco
Αντιτρομοκράτες Νίκη
Γύρος 19
14
5
$28550
Αξία εξοπλισμού
$6200
$20650
Μετρητά
$9350
$10500
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$6200
00:41 SunPayus ak47 chop
00:48 alex m4a1_silencer Walco
00:52 DeathZz ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι jitter
01:08 SunPayus ak47 wiz
01:09 SunPayus ak47 HexT
Αντιτρομοκράτες Νίκη
Γύρος 20
15
5
$29050
Αξία εξοπλισμού
$25000
$32900
Μετρητά
$2350
$5500
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$24200
01:14 HexT ak47 mopoz
02:04 DeathZz + wiz ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι HexT
02:05 DeathZz + wiz ak47 chop
02:06 Walco ak47 DeathZz
02:07 dav1g famas Walco
02:08 jitter + wiz ak47 dav1g
02:09 alex m4a1_silencer jitter
02:16 alex m4a1_silencer Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι wiz
Αντιτρομοκράτες Νίκη
Γύρος 21
16
5
$30050
Αξία εξοπλισμού
$20700
$30750
Μετρητά
$350
$19900
Μετρητά που δαπανήθηκαν
$19700
01:36 dav1g aug wiz
01:40 chop + HexT inferno dav1g
01:50 mopoz m4a1_silencer chop
01:51 jitter ak47 mopoz
02:12 SunPayus ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι Walco
02:34 SunPayus ak47 Σκοτωμός με σφαίρα στο κεφάλι jitter
02:36 HexT ak47 SunPayus
02:49 alex + dav1g knife_butterfly HexT
Αντιτρομοκράτες Νίκη
Σκοτωμοί HS% Acc. DMG
Σκοτωμοί HS% Acc. DMG
AK47
SunPayus 18
50%
22%
1401
mopoz 12
42%
21%
1224
alex 11
55%
26%
1189
dav1g 10
50%
17%
1023
DeathZz 7
71%
12%
793
HexT 5
20%
19%
739
jitter 4
25%
30%
453
Walco 4
50%
17%
534
wiz 0
0%
25%
26
chop 0
0%
8%
27
M4A1-S
alex 9
44%
19%
736
mopoz 2
0%
20%
229
DeathZz 0
0%
6%
23
HexT 7
29%
14%
660
wiz 4
0%
14%
279
Walco 3
67%
39%
330
chop 3
0%
18%
364
jitter 2
100%
12%
174
USP
alex 2
100%
50%
139
dav1g 2
100%
25%
200
DeathZz 1
100%
23%
160
SunPayus 0
0%
0%
0
Walco 3
100%
16%
259
HexT 2
50%
36%
151
jitter 1
100%
21%
43
wiz 0
0%
50%
76
chop 0
0%
22%
32
Famas
dav1g 2
0%
37%
225
DeathZz 2
50%
23%
176
SunPayus 1
0%
15%
112
jitter 2
100%
18%
173
chop 1
0%
4%
19
wiz 0
0%
4%
24
Galil
SunPayus 2
0%
20%
94
alex 1
0%
31%
94
DeathZz 1
0%
41%
179
dav1g 0
0%
33%
66
HexT 0
0%
14%
70
Walco 0
0%
50%
22
chop 0
0%
0%
0
Glock
alex 1
100%
3%
57
mopoz 1
100%
6%
60
SunPayus 0
0%
6%
24
dav1g 0
0%
9%
12
DeathZz 0
0%
6%
20
HexT 1
100%
6%
146
jitter 0
0%
8%
25
Walco 0
0%
0%
0
wiz 0
0%
4%
98
chop 0
0%
5%
10
Five Seven
HexT 1
100%
50%
100
jitter 1
100%
25%
97
wiz 1
0%
25%
100
Deagle
alex 0
0%
0%
0
Walco 2
50%
25%
116
chop 0
0%
0%
0
Knife
alex 1
0%
25%
8
SunPayus 0
0%
0%
0
dav1g 0
0%
0%
0
mopoz 0
0%
0%
0
wiz 1
0%
9%
78
HexT 0
0%
0%
0
jitter 0
0%
0%
0
chop 0
0%
0%
0
AWP
jitter 1
0%
25%
100
wiz 1
0%
33%
100
Molotov
alex 0
0%
%
40
SunPayus 0
0%
%